تدوین فرهنگ (هویت) و شایستگی سازمانی

بررسی فرهنگ سازمانی، از نگاه کل نگر نوتریکا (تست و تایپ) به سازمان‌ها نشات گرفته است. هر سازمانی دارای یک هویت، شخصیت و فرهنگ است که آن را از سایر سازمان ها متمایز می‌کند. سازمانی که کارکنانش دارای استنباط مشترک از آن هستند، ویژگی‌هایی خواهد داشت که بسیار برای سازمان ارزشمند و حیاتی است از جمله: خلاقیت، ‌ریسک پذیری، نظم، سازش با پدیده تعارض، وفاداری و انعطاف پذیری و... . همسو کردن افراد با سازمان هدف اصلی این بررسی است (مطالعه مقاله). در این بررسی که به وسیله متخصصین منابع انسانی نوتریکا انجام می شود، استراتژی‌های کلی منابع انسانی شرکت شما مشخص و تدوین می گردند. 

مزایای این خدمت: 

 

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

مقدمات منابع انسانی ، مشاوره منابع انسانی ، جبران خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی ، خدمات مشاوره منابع انسانی ، خدمات الکترونیکی منابع انسانی ، شرح خدمات منابع انسانی ، شرکت خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره در حوزه منابع انسانی