تحلیل مشاغل

تعیین فرآیندهای هر شغل و تحلیل آن نشان می‌دهد که ارتباط‌ها در سازمان چگونه برقرار می‌گردد و برای داشتن بهترین عملکرد، چه شایستگی‌ها، مهارت‌ها و رفتارهایی الزامی است. این اسناد برای کارفرمایان بسیار حیاتی است زیرا نه تنها برای ارزیابی کارکنان مورد نیاز است، بلکه مشخص کننده سطح انتظارات سازمان از کارکنان خواهد بود. از طرفی با خالی شدن جایگاه شغلی و یا ترک کارکنان فرآیندهای انجام کار به صورت مشخص و کامل در سازمان وجود خواهد داشت، تا افراد جدید الورود سریعتر به انجام وظایف خود مسلط شوند. در این خدمت نوتریکا (تست و تایپ) به صورت کاملاً تخصصی و با توجه به ساختار سازمان، مصاحبه‌های تخصصی و غیره، مشاغل را متناسب با نیاز کارفرما طراحی، تدوین و مستند سازی می‌کند.

مزایای این خدمت:

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

خدمات منابع انسانی ، مشاوره منابع انسانی ، جبران خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی ، خدمات مشاوره منابع انسانی ، خدمات الکترونیکی منابع انسانی ، شرح خدمات منابع انسانی ، شرکت خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره در حوزه منابع انسانی