برگزاری کارگاه های آموزشی تست و تایپ با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

1395/12/15 4:08 PM - یک سال قبلتست و تایپ در نمایشگاه جامع "دانشگاه، صنعت، کسب و کار" در دانشگاه امیر کبیر حضور یافته است و کارگاه های زیر را در راستای توسعه پایدار و فرهنگ کار آفرینی برگزار می کند. 

1. برای استخدام در یک جایگاه شغلی با چه عواملی سنجیده می شویم؟

2.  انواع لایه های شخصیتی و رفتاری و تاثیرات آن در موفقیت شغلی.

3. تاثیر برنامه توسعه دانشجویی (PDP) در پیدا کردن شغل مناسب.


mbti (ام بی تی آی) مدل ذهنی روانشناسی کسب و کار personal intelligence رفتارشناسی کسب و کار تیپ شناسی مدیریت منابع انسانی توسعه فردی برنامه توسعه فردی برنامه ریزی توسعه فردی سرمایه انسانی برند کارفرما


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.