دیدار با پروفسور ساعتچی

1397/03/13 6:49 PM - 2 ماه قبل


نشست صمیمی در کتابخانه  پروفسور  ساعتچی پیشکسوت روانشناسی صنعتی و سازمانی و مبدع مدل واره بهره وری مناباماس انجام گردید. این نشست با حضور جناب آقای محجوب مدیر انجمن صنفی مدیران منابع انسانی و خانم دشتی مدیر علمی شرکت نوتریکا و جناب آقای امین الرعایا مدیرعامل شرکت نوتریکا انجام شد.سرمایه انسانی برند کارفرما خدمات منابع انسانی برون سپاری منابع انسانی برون سپاری خدمات منابع انسانی آموزش سازمانی اثر بخشی آموزش سازمانی فرآیند آموزش


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.