دوره روانشناسی مدیریت و کسب و کار (70 ساعت - 1,250,000 تومان)


روز برگزاری ساعت برگزاری تعداد جلسات تاریخ شروع تاریخ اتمام
یکشنبه ها 16:30 تا 20:30 8 1396/07/16 1396/09/12 برای ثبت نام باید وارد سایت شوید