تست و تایپ با فراهم نمودن دقیق ترین ابزارهای روانشناختی آنلاین می‌تواند در فرآیند جذب نیرو به سازمان‌ها یاری رساند. 

تست و تایپ در مقوله جذب در کسب و کارها، رویکردی فرآیندی دارد. این رویکرد فرآیندی، شامل تجزیه و تحلیل شغل و شرایط احراز شغل، تلفیق آزمون های مناسب برای تحقیق شرایط احراز در متقاضیان و مصاحبه با کاندیداهای نهایی می باشد که در ذیل به کلیات مراحل آن خواهیم پرداخت.

در این راستا دو روش برای همکاری به سازمان‌ها ارائه می‌شود که در ذیل به اختصار آورده شده است. برای این منظور سازمان‌ها می‌توانند درخواست خود را به گروه تست و تایپ اعلام نمایند.


روش اول: گام های اول و سوم توسط متخصصین منابع انسانی کارفرما انجام می گردد و کارفرما فقط از مجموعه تست و تایپ جهت تفسیر تلفیقی آزمون های مناسب و دسترسی به پنل آزمون ها استفاده می نماید.

روش دوم: کارفرما پروسه جذب کاندیداهای مورد نظر را به طور کامل به مجموعه تست و تایپ واگذار می نماید.