برند کارفرما


برند کارفرمایی“ کمک می‌کند یک هویت مشخص در ذهن و قلب ”کارکنان“ و ”افراد جویای کار“ در بازار کار ایجاد شود. برای مثال گوگل با ارائه فضایی متفاوت و ارتباطی غیر رسمی، افرادی را مشتاق به کارکردن در گوگل می کند که به تعادل بین کار و زندگی خود اهمیت می دهند. تست و تایپ با تعیین نقطه تمایز سازمان در دید کارکنان فرایندی را برای سازمان اجرا می‌کند در افراد جویای کار بدانند که قراراست در چه سازمانی و با چه شرایطی مشغول به کار شوند.

اطلاعات بیشتر
تست

مدیریت تیم های سازمانی


تیم‌های درون سازمان شما چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ آیا می‌دانید عملکرد آن‌ها چرا ضعیف است؟ آیا افراد در جای درستی در تیم قرار دارند؟ آیا نقش آن‌ها متناسب با شخصیت و توانمندی‌های آن‌هاست؟ تست و تایپ با بررسی رفتار تیمی افراد و ارزیابی عملکرد تیم‌ها کمک می‌کند تا تیم‌هایی پویایی را تشکیل دهید که رسیدن به اهداف سازمان را میسر می‌سازند.

اطلاعات بیشتر
تست

تحلیل مشاغل


تحلیل مشاغل یعنی بدانیم در هر شغل، چه کاری، با چه شیوه‌ای، به چه شرایطی و توسط چگونه فردی باید صورت گیرد. در صورتی که این موارد مشخص نباشد، ارزیابی افراد کار سختی خواهد بود. در نتیجه نمی‌توان افراد را توسعه بخشید و اهداف شغلی را دنبال کرد. تست و تایپ با داشتن گروهی متخصص و حرفه‌ای به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیند شغلی، شرح شغل، مسئولیت‌ها و وظایف و فعالیت‌های هر شغل مشخص و معین گردد و عملکرد کارکنان بر این اساس سنجیده شود.

اطلاعات بیشتر
تست

مصاحبه استخدامی


مصاحبه استخدامی تنها ابزاری است که در اختیار مدیران قراردارد، تا کارکنان مناسبی برای سازمان استخدام خود کنند. اما چگونه می‌توان در مصاحبه استخدامی شایستگی‌های رفتاری کاندیدا را نظیر مسئولیت پذیری، نوآوری و یا انعطاف پذیری را تشخیص داد. تست و تایپ با کمک ابزارهای شخصیت شناسی و مصاحبه‌های حرفه‌ای کمک می‌کند تا سازمان‌ها در زمان مصاحبه افرادی را متناسب با فرهنگ خود و با عملکرد بالا را انتخاب نمایند.

اطلاعات بیشتر
تست

مدیریت عملکرد


مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد تفاوت دارد. مدیریت عملکرد فرایندی است که با بررسی میزان دستیابی به اهداف شغل، مشخص می‌کند که کارکنان در چه مواردی دارای نقطه قوت بوده و در چه مواردی باید بهبود یابند. این فرایند منجر به توانمند سازی کارکنان شده و در سازمان پویایی و بهبود مستمر را فراهم می‌سازد. ارزیابی عملکرد نگاهی کنترل گر داشته و فقط به نقاط ضعف توجه دارد و بازخوردی به کارکنان ارائه نمی‌دهد. تست و تایپ با اجرای سیستم مدیریت عملکرد متناسب با استراتژی سازمان کمک می‌کند تا سازمان عملکرد خود و کارکنانش را به صورت مستمر بهبود بخشد.

اطلاعات بیشتر
تست

انگیزش


انگیزش یکی از مهمترین وظایف رهبران بزرگ دنیا به شمار می‌آید. کارکنان با انگیزه حاضرند برای تحقق اهداف سازمان بیش از وظایف معین خود کار کنند. اما شما چگونه به کارکنان خود انگیزه می‌دهید؟ آیا قادرید تفاوت‌ها را درک کرده، نیازهای افراد راشاسایی نمایند و پاداش‌های متفاوتی را ارائه نمایند؟ تست و تایپ به کمک ابزار های شخصیت شناسی که دراختیار دارد به شما کمک می‌کند تا بهترین سیستم انگیزشی را متناسب با سازمان خود اجرا نمایید

اطلاعات بیشتر
تست

کانون ارزیابی


کانون ارزیابی یا Assessment Center فرایندی است که در آن کاندیداها جهت سنجش در شاخص‌های خاصی که مورد نظر سازمان است، برای جایگاه‌های مدیریتی، ارزیابی می‌شوند. کانون ارزیابی فرایند و شکلی از ارزیابی است که افراد را در موقعیت‌های مختلف و چالشی قرار می‌دهد، تا برخی شایستگی‌های کلیدی آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد. تست و تایپ با برگزاری این فرآیند به انتخاب بهترین مدیر برای جایگاه شغلی مد نظر قرار داده شده کمک می‌کند.

اطلاعات بیشتر
تست

فرهنگ سازمانی


فرهنگ سازمانی شما چه جوی را در بین کارکنان حکم فرما کرده است؟ اگر در سازمان شما مدام ایده‌های نو ارائه می‌شود، فرهنگ خلاقیت را به خوبی توسعه داده‌اید. اگر کارکنان تان در برابر پروژه‌های جدید شور و اشتیاق دارند، یعنی فرهنگ کارآفرینی را تقویت کرده‌اید. تست و تایپ با بررسی فرهنگ سازمانی شما مشخص می‌کند که فضای فرهنگی سازمان شما چه سمت و سویی را دنبال می‌کند و فرهنگ مناسب برای سازمان شما چگونه فرهنگی خواهد بود؟

اطلاعات بیشتر
تست