برنامه توسعه فردی چیست؟ چرا برای زندگی شغلی هر فرد مهم است؟

برنامه توسعه شخصی (Personal Development Planning (PDP نقشه راهی است که در آن افراد آسان، سریع و شفاف به درک خود به عنوان آنچه هستند، می‌پردازند و اهداف خود را مشخص می‌کنند. در این راستا تست و تایپ با در اختیار قرار دادن ابزارهای خود شناسی به افراد کمک می‌کند تا بهتر و راحتر به کشف خویشتن بپردازند و با استعدادهای خود بهتر و ملموس تر آشنا شوند. در واقع برنامه توسعه فردی فرآیندی است که در آن افراد اهداف خود را بر اساس واقعیت زندگی حال حاضر خود و با چشم اندازی واقع بینانه نسبت به آینده تبیین می‌کنند. برنامه توسعه فردی در 9 قدم افراد را با سوالات و چالش‌های اصلی زندگی آن‌ها آشنا می‌کند و از افراد می‌خواهد تا در مورد سوالات کلیدی زندگی خودشان بر اساس اهدافشان پاسخ دهند و روی آن تمرکز کنند. به طور کلی این 9 قدم در چهار بخش هویت درونی، هویت میانی، هویت بیرونی و خروجی مورد انتظار تقسیم بندی شده است.

در نقشه راهی که به وسیله برنامه توسعه فردی تهیه می‌شود ابتدا هویت درونی فرد کنکاو می‌شود. در این بخش فرد با سوالات کیستی در مورد خود مواجه می‌شود که اولین قدم در کشف خویشتن نیز به حساب می‌آید در این مرحله فرد با آزمون‌هایی که در آن شرکت کرده تفسیر اختصاصی از خود را دریافت می‌کند. چیستی، چرایی، کجایی و برای کیستی سوالات هویت میانی فرد را شامل می‌شود. در قسمت بعدی سوالات چگونگی به هویت بیرونی فرد می‌پردازد. پس از آن، خروجی مورد انتظار ترسیم می‌گردد و زیر ساخت‌هایی که فرد برای دست یابی به اهداف خود نیاز دارد در مرحله آخر تبیین می‌شود.


نتایج حاصل از داشتن برنامه توسعه فردیمی تواند به فرد در حوزه‌های زیر کمک کند.

·  ارتقاء مهارت‌ها، دانش و شایستگی‌های فردی

·  استفاده از برنامه توسعه فردی در جهت توسعه مهارت‌های شغلی و اشتغال موثر

·  هدفمند شدن برنامه‌های فرد در جهت رشد و تعالی

این برنامه فرآیند ساختار یافته است که فقط باید توسط خود شخص انجام می‌پذیرد تا فرد به تاٌمل در مورد یادگیری، عملکرد، دستاوردها و برنامه‌ریزی شخصی خود برای توسعه آموزشی و حرفه‌ای خود بپردازند.

پس از تکمیل برنامه توسعه فردی، فرد می‌بایست طی مراحل زیر پتانسیل فردی خود را به مرحله ظهور برساند.

·  Planningبرنامه ریزی برای دستیابی به اهداف (پر کردن مقدماتی برنامه توسعه فردی)

·  Doingبه مرحله ظهور رساندن اهداف از پروسه تصمیم به اجرا

·  Recordingشامل افکار، ایده‌ها، تجربیات برای درک و رسیدن به نتیجه (تکمیل تدریجی برنامه توسعه فردی)

·  Reflectionبازنگری و ارزیابی تجربیات و نتایج بدست آمده (پس از چند هفته یا چند ماه بازنگری برنامه توسعه فردی)


مزایای برنامه توسعه فردی چیست؟

·  فرد خود را به عنوان "خویشتن وجودی" بیشتر بشناسد و به هویت درونی خود آگاهتر شود

·  فرآیند توسعه فردی افراد را قادر می سازد تا نسبت به موضوعاتی که نیاز به یادگیری دارند آگاهی بیشتری پیدا کنند.

·  نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و بتوانند برنامه‌ای برای بهبود آن طرح ریزی کنند.

·  مهارت‌ها و توانایی‌هایی را که برای استخدام شدن و یا ارتقاء به آن‌ها نیاز دارند در خود رشد دهند.

·  هدف خود را در زندگی به صورت بلند مدت و کوتاه مدت مشخص کرده و آگاهانه گام بردارند.


فرآیند توسعه فردی شما را قادر می سازد تا :

زنجیره‌ای بین توانایی‌های خود، یادگیری و ارزیابی ایجاد کرده و کنترل خود، اهداف و زندگی خود را در دست بگیرید. به شیوه‌ای ساختاریافته‌تر دست آوردها و توانایی‌هایی مرتبط با حرفه خود را مستند کنید و پیوسته در حال افزایش توانایی‌های حرفه‌ای خود باشید. همچنین همواره در زندگی به صورت خودانگیخته در حال یادگیری و پیشرفت باشید.


مراحل توسعه فردی شامل چه نکات و المان‌هایی است؟

مراحل شناخت (هویت درونی، میانی و بیرونی): در این مرحله لازم است تا نسبت به نقاط قوت و ضعف خود و حوزه‌هایی که نیازمند به توسعه هستید آگاهی پیدا کنید، با مراجعه به سایت تست و تایپ آزمون‌های مشخص شده را در حوزه‌های کهن الگوهای مردانه و زنانه، مدل ذهنی، شخصیت شناسی، رفتار شناسی و توانایی‌های ذهنی و برخی آزمونهای دیگر انجام دهید و تفسیر اختصاصی شخصیتی از سوی کارشناسان ما در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با استفاده از آن و ویژگی‌های دیگری که از شما خواسته شده تا آن را بنویسید می توانید از برای تکمیل بهتر این قسمت نموداری تهیه کنید و در آن تقاط قوت و ضعف خود را در آن بنویسید تا بهتر به هویت اصلی خود پی ببرید و از آن در قدم‌های بعد استفاده نمایید. شما که هستید و ارزش پیشنهادی و اینکه شما در کجای مسیر موفقیت خود ایستاده‌اید. به صورت مرحله به مرحله از شما پرسش خواهد شد تا به مرحله بعدی تبیین اهداف و نیاز ها است برسید.

مرحله اهداف؟ مشخص کردن نتایج و اهداف یادگیری خود: بر مبنای اطلاعاتی همچون دانش، توانایی ها و ....که در مراحل قبل بدست آورده‌اید می توانید اهدافی را که علاقمند به دستیابی به آنها هستید تنظیم نمایید ، می توانید این کار را با تصمیم گیری در خصوص موضوعاتی که نیاز به یادگیری شان دارید، اهدافی که خواهان رسیدن به آنها هستید، سطحی که خواهان دستیابی به آن هستید و تاریخی که لازم است که تا آن زمان یادگیری خود را تکمیل کرده باشید انجام دهید و معیاریرا به عنوان استانداردی که در نظر دارید تا خود را به آن برسانید تعریف نمایید.

مرحله نیاز ها؟ برنامه ریزی و انجام آن: بر مبنای نتایج یا اهدافی که برای خود مشخص نموده اید، شیوه یادگیری خود را مشخص کنید( متدهای رسمی یا غیررسمی)، طول دوره یادگیری چه میزان باشد، چه چیزهایی باید مدنظر قرار داده شوند برای مثال هزینه ها و منابع مورد استفاده، پشتیبانی توسط مدرس و مربی و سایر جزئیات و پس از آن به یادگیری بپردازیم.


اقدامات تکمیلی جهت تدوین و اجرایی کردن بهترین برنامه توسعه فردی

گرفتن بازخورد: بازخورد سازنده نقش بسیار مهمی در پیشرفت یادگیری شما بازی می کند. می‌توانید از خودتان، اطرافیانتان، مربیان و مدیران بازخورد مناسب را دریافت نمایید. توجه کردن به این بازخوردها و سعی در به کار بستن آن‌ها به منظور بهبود عملکرد گذشته تان بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

برنامه عملیاتی: در این مرحله شما از بازخوردهایی که در طی مراحل یادگیری و تمرین‌ها بدست آورده‌اید استفاده می کنید تا بدین طریق بتوانید عملکردتان را بهبود ببخشید، می‌توانید این مرحله را زنجیره نهایی حلقه بازخورد در نظر بگیرید، چنین تمرین هایی موجب بهبود توانایی بازتاب دادن آموخته‌ها در شما می شود.

ثبت کردن و نگهداشت اوراق مربوط به برنامه توسعه فردی: برای رشد در جهت میل به اهداف هر آنچه شما را به هدفهایتان نزدیکتر می‌کند، همچون تمرین‌ها، پروژه‌ها، گزارش‌ها ، اسناد، نمرات امتحانات و تکالیف و ...... را ثبت و ضبط نمایید. نگهداشتن و ثبت این دست آوردها و آموخته ها بسیار حائز اهمیت است. ممکن است بخواهید دست آوردهایتان را در رزومه تان ذکر نمایید تا موسسات آموزشی و استخدام کنندگان احتمالی شما در جریان دامنه توانایی‌های شما قرار گیرند.