تست و تایپ با ایجاد امکان دسترسی آنلاین و رایگان به آزمون‌های پر کاربرد و استاندارد تیپ شناسی در حوزه کسب و کار، می‌تواند به عنوان دستیاری برای متخصصین حوزه کسب و کار مورد استفاده قرارگیرد.

بسیاری از پروژه‌ها که نیاز به تیپ شناسی و رفتار شناسی در سازمان‌ها و یا بازارهای هدف دارند، می‌توانند از تست‌های رایگان یا پنل‌های دسترسی برای بررسی اختصاصی پروژه‌های خود استفاده نمایند.

متخصصین همچنین می‌توانند آزمون‌ها و پرسشنامه‌های حرفه ای، که مرتبط با موضوع سایت می باشد را، به منظور دریافت نظر مخاطبین، در سایت قرار دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از طریق تماس با ما، در ارتباط باشید.