گام اول : عارضه یابی فرهنگ سازمانی و تدوین شایستگی سازمانی

در فرآیند توسعه و رشد که یک فرد یا سازمان در پیش می‌گیرد، اولین قدم، کشف خود و شرایط موجود می‌باشد. در کمپین خدمات منابع انسانی تست و تایپ هم این گام به عنوان اولین قدم مورد بررسی و پیاده سازی قرار می‌گیرد. هر سازمان‌ها باید متناسب با هویتی که دارد، بستر فرهنگی خاصی را برای کارکنانش فراهم سازد. لذا در اولین گام، عارضه یابی و تدوین فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در همین راستا هر سازمانی دارای یک هویت، شخصیت و فرهنگی است که آن را از سایر سازمان ها متمایز می‌کند.


فرهنگ سازمانی چیست؟

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است. باید سازمان را به ‌عنوان نوعی فرهنگ به حساب آورد یعنی سیستمی که اعضای آن استنباط مشترکی از سازمان دارند. یک سازمان دارای شخصیت است. هنگامی‌که یک سازمان به‌صورت یک نهاد درمی‌آید دارای نوعی حیات و زندگی می‌شود که با زندگی اعضای آن متفاوت است و به خودی خود دارای ارزش می‌شود. از این‌رو هنگامی‌که سازمان به‌صورت یک نهاد درمی‌آید الگوی خاصی از رفتار مورد قبول همۀ اعضای سازمان قرار خواهد گرفت که در همه جای سازمان به چشم می‌خورد.


اهمیت ارزیابی فرهنگ سازمانی:

در بررسی‌ فرهنگ سازمانی، چالش‌ها و تفاوت‌های فرهنگی سازمان بین کارمندان و مدیران ارزیابی می‌شود. هر سازمانی دارای یک شخصیت منحصر به فرد است. این شخصیت، فرهنگی را خلق می‌کند، که به ‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد. فرهنگ قوی یک سازمان کمک می‌کند، رفتار و عملکرد افراد هدایت شود. اما گاهی فرهنگ "مطلوب" سازمان با فرهنگ "موجود" سازمان بسیار متفاوت است. این تعارض می‌تواند مانع از پویایی سازمان شود. ما در این ارزیابی مدیران و تصمیم گیران را در جریان آنچه در حال رخ دادن در سازمان است قرار می‌دهیم.


اهم کاربردها:

 پس از ارزیابی فرهنگی و تدوین شایستگی‌های سازمانی به سازمان ها کمک می‌کند تا افراد در سازمان در جهت یک هدف مشترک پیش بروند و از سوی دیگر، افراد جدیدی که قرار است وارد سازمان شوند، بدانند که در سازمان چه فرهنگی حکم فرما است. برای اجرا و تقویت یک فرهنگ لازم است تا افرادی بعنوان همکار وارد سازمان شوند که از شایستگی‌های خاصی متناسب با فرهنگ سازمان برخوردار باشند. لذا مدل شایستگی برای سازمان مشخص می‌کند که چه ویژگی‌های رفتاری برای ورود به سازمان الزامی است.


خدمات تست و تایپ در این حوزه عبارتند از:

·  ارزیابی فرهنگ فعلی از دید کارکنان و مدیران

·  شناسایی فرهنگ مطلوب متناسب با استراتژی های سازمان

·  تدوین مدل شایستگی‌ سازمان

 

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.