هر سازمانی دارای یک هویت، شخصیت و فرهنگی است که آن را از سایر سازمان ها متمایز می‌کند. فرهنگ در انگلیسی culture خوانده می‌شود. هافسد "فرهنگ را اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا جامعه می‌داند".


خدمات تست و تایپ در این حوزه عبارتند از:

·  ارزیابی فرهنگ فعلی از دید کارکنان و مدیران

·  شناسایی فرهنگ مطلوب متناسب با استراتژی های سازمان

·  فرهنگ سازی و توسعه افراد در راستای فرهنگ مطلوب

·  تدوین مدل شایستگی‌ سازمان

 برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.