تیم سازی در سازمان

تیم سازی با هدف شناسایی رفتار افراد در تیم صورت می گیرد. رفتار انسان ها در تیم متفاوت از رفتار آن ها به صورت فردی است چون برخلاف گروه، که هر فرد هدف مربوط به خود را دارد؛ در تیم همه افراد باید هدف مشخصی دنبال کنند. برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های تیمی به مدیران اجازه می‌دهد تا با شناسایی استعدادهای کارکنان خود در راستای اجرای ماموریت و اهداف سازمانی، بهترین نتایج ممکن را از طریق کار مشارکتی و ایجاد هم افزایی بدست آورند. در این خدمت نوتریکا (تست و تایپ) با ارزیابی، آموزش و توانمند سازی به سازمان‌ها کمک خواهد کرد.

مزایای این خدمت:


برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

خدمات منابع انسانی ، مشاوره منابع انسانی ، جبران خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی ، خدمات مشاوره منابع انسانی ، خدمات الکترونیکی منابع انسانی ، شرح خدمات منابع انسانی ، شرکت خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره در حوزه منابع انسانی