همان طور که می دانید سازمان های پیشرو به دنبال افرادی هستند که:

1-  متناسب با فرهنگ سازمانی باشند.

2-  شایستگی ها، مهارت ها و الزامات رفتاری برای داشتن عملکرد بالای شغلی را داشته باشند

3-   پتانسیل لازم برای دیدن آموزش‌های آتی را دارا باشند


خدمات تست و تایپ در این حوزه عبارتند از:

·  طراحی، تبلیغ و آگهی شغل

·  بررسی رزومه ها

·  انجام مصاحبه های استخدامی

·   ارزیابی کاندیداها از نظر رفتاری

·  روانه سازی: استقرار و توجیه کارکنان جدید در بدو ورود به سازمان

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.