برند کارفرمایی“ کمک می کندیک هویت مشخص در ذهن و قلب کارکنان و افراد جویای کار در بازار کار ایجاد شود. برای مثال گوگل با ارائه فضایی متفاوت و ارتباطی غیر رسمی، افرادی را مشتاق به کارکردن در گوگل می کند که به تعادل بین کار و زندگی خود اهمیت می دهند.

تست و تایپ با رویکردی نوین به حوزه سرمایه انسانی آماده همکاری با شرکت‌ها در جهت پیشبرد و یکپارچه نمودن بحث منابع انسانی در آن‌ها است. بر این اساس مجموعه تست و تایپ "برند کارفرمایی" سازمان ها را طی مراحل زیر به اجرا در خواهد آورد.


1- تعیین اهداف

2-  تعریف  پیام

3- اجرای پیام در داخل و بیرون سازمان

4- تعاملات و شبکه های ارتباطی

5- بازخورد و ارزیابی
برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق این لینک با ما در تماس باشید.