بازی نقشه گنج برمبنای مفهوم آرکتایپ ها ( انرژی های درونی) و سفر قهرمانی ( نقش راهنماهای درونی ما در زندگی) طراحی شده است. نقشه گنج تجربه کردن مفاهیم مطرح شده توسط یونگ و جوزف کمپل  به صورت عملی و در قالب بازی است.

شرکت کنندگان در این بازی نقش قهرمان سفر را بازی می کنند. آنها ماموریت دارند به کمک هم تیمی های خود با تشخیص راهنماهای واقعی از دروغین و حل معماهای هر کدام از مراحل سفر زودتر از سایرین به گنجی که در انتهای سفر در انتظار آنها است، برسند.

این بازی علاوه بر تمرین مفاهیم مطرح شده توسط یونگ فرصتی برای آشنایی با سایر مدیران در فضایی صمیمی و پرهیجان است.


برای اجرای این بازی در سازمان خود با ما در تماس باشید. 


تست و تایپ آمادگی خود را جهت طراحی بازی برای مجریان معتبر و آژانس های مسافرتی اعلام دارد.