تست و تایپ به منظور فرهنگ سازی استفاده از ابزارهای روانشناسی در مدیریت و تاثیر تیپ شناسی و استعدادیابی در رشد و تعالی جامعه، اقدامات زیر را در فعالیت های خود در نظر گرفته است:


این دوره ها به صورت کوتاه مدت (یک یا دو روزه) و یا بلند مدت (یک تا دوماهه) با همکاری موسسات معتبر آموزشی (مانند موسسه آموزش عالی آزاد بهار) در فصل های مختلف برگزار میگردد.


در ذیل به اختصار به معرفی برخی از دوره های در حال برگزاری اشاره میگردد:در این کارگاه شخصیت شناسی با مدل MBTI بررسی میگردد. شناخت انواع مدل های شخصیتی MBTI و کاربرد آنها در ارتباطات بین فردی در کسب و کار مورد بررسی قرارمیگیرد. این دوره به مدیران کمک خواهد کرد تا از نیازها ، نقاط قوت و ضعف خود و همکارانشان در محیط کسب و کار آگاه شوند و تعاملاتشان را برای رسیدن به بهترین نتایج، مدیریت کنند.

· آشنایی با انواع ابعاد مورد بررسی در مدل MBTI (درونگرا، برونگرا، احساسی، منطقی، قضاوتی، دریافت گرا)

· آشنایی با انواع تیپ های 16 گانه و ویژگیهای هر تیپ شخصیتی

· آشنایی با مشربهای MBTI

· آشنایی با کارکرد های قالب بر اثر تاثیر سن در تیپ های شخصیتی

 درک تفاوت‌های فردی و شناخت نقاط قوت و ضعف و کاربرد آن در بهبود روابط کسب و کار

کارگاه روانشناسی مدیریت و کسب و کار با رویکرد قهرمان درون به بررسی 12 کهن الگوی ناخودآگاه انسان‌ها می‌پردازد. کهن الگو در واقع واژه‌ای است که توسط روانشناس معروف سویسی به نام یونگ برای اولین بار مطرح شده است. امروزه از این الگوها در کسب و کار و روانشناسی استفاده های زیادی می‌شود. توسعه شخصی، توسعه سازمانی و توسعه برندینگ از کاربردهای استفاده از این الگوها است. این کارگاه به دانشجویان کمک خواهد کرد که اولاً کهن الگوی غالب خود را بیابند و با انواع آن بیشتر آشنا شوند. در این کارگاه حدود 69 کهن الگو از زیر مجموعه های 12 کهن الگوی اصلی معرفی خواهد شد.


برخی از سرفصل های کارگاه:

1.  معرفی و تاریخچه

2. تقسیم بندی کهن الگوها

· بر اساس کارکرد

· بر اساس هدف

· بر اساس نوع عملی کردن اهداف

3.  چگونگی سفر قهرمانی و انواع آن

4. شرح 12 کهن الگو و معرفی 69 زیر مجموعه آن 

در این کارگاه رفتار شناسی با مدل دیسک بررسی میگردد. شناخت انواع مدل های رفتاری دیسک و کاربرد آنها در ارتباطات بین فردی در کسب و کار مورد بررسی قرارمیگیرد. این دوره به مدیران کمک خواهد کرد تا از نیازها ، نقاط قوت و ضعف خود و همکارانشان در محیط کسب و کار آگاه شوند و تعاملاتشان را برای رسیدن به بهترین نتایج، مدیریت کنند.

برخی از سرفصل‌ها

·  انواع مدل های رفتاری دیسک (کنترل گر، اثر گذار، با ثبات و محتاط)

·  درک تفاوت‌های فردی و شناخت نقاط قوت و ضعف و کاربرد آن در بهبود روابط کسب و کار و ارتباطات

کارگاه روانشناسی مدیریت و کسب و کار با رویکرد تاثیر هوش هیجانی، به بررسی هوش هیجانی (EQ) به عنوان استعدادی قابل فراگیری و توسعه در افراد می‌پردازد که باعث تمایز و برتری افراد از یک دیگر می‌شود و به طورکلی با IQ کاملاً متفاوت است. اما سوال اصلی اینست که چرا هوش هیجانی در محیط کار اهمیت دارد؟

هوش هیجانی در مدیریت موثر، ضروری است و تاثیر مستقیم بر عملکرد کارکنان و کارمندان دارد.

شرکت‌های بین المللی داده پردازی عمکرد مدیران و سازمان‌ها، در سال‌های اخیر آماری را در مورد مدیران سراسر دنیا انتشار داده اند که بالا بودن EQ از بالا بودن IQ مهم تر است و سازمان‌ها موفق مدیران با EQ بالا داشته اند و نه الزاماً IQ بالا. در پژوهشی دیگر در مرکز پرورش مدیران خلاق نشان داد که کاهش عملکرد و بهروری سازمانی به طور مستقیم با کمبود صلاحیت‌های هوش هیجانی فرد در ارتباط است. و همچنین در پژوهشی دیگر نشان داده شد که یک ارتباط قوی بین تمایل افراد با کار با افرادی است که هوش هیجانی بالاتری دارند، وجود دارد. 

مدیری که خلق و خوی و نگرش مثبت دارد و می‌تواند با افراد رابطه سالمی بر قرار کند باعث به وجود آمدن جو مثبت، مفید در سازمان می‌شود و فضای همکاری را ارتقاء می‌دهد.

در این کارگاه 12 شایستگی هوش هیجانی در 3 تقسیم بندی زیر معرفی خواهد شد.

  خود آگاهی

  خود مدیریتی

  آگاهی اجتماعی • کارگاه دو روزه تیپ شناسی آرکتایپ ها (اسطوره های زنان و مردان): برای شرکت در دوره با ما تماس بگیرید.

کارگاه روانشناسی مدیریت و کسب و کار با رویکرد اسطوره ها به بررسی 15 کهن الگو و یا تیپ شخصیتی ناخودآگاه انسان‌ها می‌پردازد. کهن الگو در واقع واژه‌ای است که توسط روانشناس معروف سویسی به نام یونگ برای اولین بار مطرح شده است. در طی دهه های اخیر کهن الگوی اسطوره ای توسط روانشناس شینودا بولن مورد بررسی قرار گرفته است.امروزه از این الگوها در تیپ شناسی استفاده های زیادی می‌شود. این کارگاه به مخاطبین کمک خواهد کرد که اولاً کهن الگوی غالب خود را بیابند و با انواع آن بیشتر آشنا شوند. ثانیاً با کاربرد آن در کسب و کار جهت جذب منابع انسانی و یا فروش بتوانند استفاده نمایند.برخی از سرفصل های کارگاه:

1.  معرفی و تاریخچه

2.  تقسیم بندی کهن الگوها

3.  شرح 15 کهن الگو


معرفی دوره ها میان مدت:

اولین دوره روانشناسی مدیریت و کسب و کار با رویکرد تیپ شناسی در تابستان 95 برای اولین بار در ایران با همکاری گروه تست و تایپ و موسسه آموزش عالی بهار برگزار شد. با توجه به استقبال علاقه مندان حوزه کسب و کار و نوپا بودن مبحث‌های تیپ شناسی در این حوزه و از سویی ضرورت استفاده از آن در مباحثی همچون توسعه فردی و سازمانی، دوره دوم این مباحث را با رویکردی نوین طراحی شد. 

1. دوره روانشناسی مدیریت و کسب و کار با رویکرد تیپ شناسی

2. دوره روانشناسی ارتباطات در کسب و کار با گرایش مدیریت فروش

3. دوره روانشناسی ارتباطات در کسب و کار با گرایش منابع انسانی

اهداف دوره:

1. دوره روانشناسی مدیریت و کسب و کار با رویکرد تیپ شناسی

در این دوره دانشجویان با انواع تیپ شناسی در حوزه روانشناسی و کاربرد آن در کسب و کار آشنا خواهند شد. این دوره آموزشی 28 ساعته تدوین شده است و در آن مباحث تیپ شناسی توسط اساتید فعال در این حوزه بررسی خواهد شد. پس از دوره 4 ساعت کوچینگ توسط گروه تست و تایپ برگزار می‌شود که در آن دانشجویان می‌توانند هر کدام تفسیر اختصاصی نسبت به نتایج آزمون‌های خود داشته باشند.

این دوره پیش نیاز دوره های روانشناسی ارتباطات در کسب و کار خواهد بود.
برخی از سرفصل‌های آموزشی این دوره عبارتند از:


 • شخصیت شناسی مدیریتی براساس مدل قهرمان درون (Hero Within) با رویکرد کسب وکار
 • بررسی مدل ذهنی (Mental Model)
 • تیپ شناسی براساس مدل کهن الگوهای مردانه و زنانه (Archetypes) با رویکرد کسب وکار
 • تیپ شناسی براساس MBTI با رویکرد کسب وکار
 • بررسی مدل DISC در شخصیت شناسی با رویکرد کسب وکار
 • بررسی مدل‌های تصمیم گیری
 • جلسه کوچینگ


2. دوره روانشناسی ارتباطات در کسب و کار با گرایش مدیریت فروش و منابع انسانی

این دوره با دو گرایش اختصاصی فروش و منابع انسانی ارائه می‌شود. در این دوره دانشجویان با مباحث ارتباطات فردی و بین فردی آشنا خواهند شد. آغاز دوره پایه‌ای‌ترین مبحث ارتباطات با نام هوش هیجانی خواهد بود و در ادامه مباحث زبان بدن و تیپ شناسی دیسک و ام بی تی آی در جهت ارتباط موثر و تکنیک‌های تیم سازی ارائه خواهد شد.


 • گرایش فروش


در حوزه فروش مبحث ارتباط با مشتری براساس هوش هیجانی (ترغیب به خرید براساس هوش هیجانی) و مدیریت تیم فروش و توانایی لازم برای فروشنده موفق ارائه خواهد شد.


 • گرایش منابع انسانی


در حوزه منابع انسانی تکنیک‌های مصاحبه و تحلیل شغل (شرح شغل و شرایط احراز شغل از نظر تکنیکی و رفتاری) تدریس خواهد شد.
سرفصل های آموزشی عمومی این دوره عبارتند از:


 • تاثیر هوش هیجانی در کسب وکار
 • زبان بدن و ارتباط موثر در کسب وکار
 • ارتباطات موثر بین فردی در کسب وکار براساس مدل MBTI
 • ارتباطات موثر بین فردی در کسب وکار براساس مدل DISC
 • تکنیک‌های تیم سازی در کسب وکار


سرفصل مباحث اختصاصی گرایش فروش:


 • ارتباط با مشتری براساس هوش هیجانی (ترغیب به خرید براساس هوش هیجانی)
 • مدیریت تیم فروش و توانایی لازم برای فروشنده موفق
سرفصل مباحث اختصاصی گرایش منابع انسانی:
 • تکنیک‌های مصاحبه
 • تحلیل شغل (شرح شغل و شرایط احراز شغل از نظر تکنیکی و رفتاری)چشم انداز دوره ها:

آشنایی افراد حوزه کسب و کار با ابزارهای روانشناسی جهت ارتقاء مهارت‌های شخصی و حرفه‌ای برای بهروری بالاتر از منابع و سرمایه‌های انسانی.برخی از اساتید این دوره عبارتند از:

1. دوره روانشناسی مدیریت و کسب و کار با رویکرد تیپ شناسی

دکتر رحیم فرضی پور

دکتر بهنود الله وردی

مهندس سوده دشتی

آقای داریوش سنقری

خانم مریم حنطوش زاده

2. دوره روانشناسی ارتباطات در کسب و کار با گرایش مدیریت فروش

دکتر یحیی علوی

خانم مریم حنطوش زاده

مهندس سوده دشتی

آقای خسرو معصومی

3. دوره روانشناسی ارتباطات در کسب و کار با گرایش منابع انسانی

دکتر شهباز مرادی

آقای خسرو معصومی

خانم مریم حنطوش زاده

مهندس سوده دشتی

شرایط ورود به این دوره:

دوره روانشناسی کسب و کار با رویکرد تیپ شناسی به صورت پیش نیاز برای دوره روانشناسی ارتباطات است. زیرا در دوره ارتباطات فرض بر این است که افراد کاملاً با تیپ‌های شخصیتی (MBTI و DISC) آشنا هستند و اساتید به کاربردهای این ابزار ها در ارتباطات خواهند پرداخت.

این دوره‌ها به گروه‌های زیر توصیه می‌شود:


 • علاقه مندان به مباحث توسعه فردی
 • علاقه مندان به مباحث تیپ شناسی با رویکرد کسب وکار
 • مدیران و فعالان در کلیه زمینه های کسب وکار
 • فارغ التحصیلان و دانشجویان MBA و DBA
 • کارشناسان و مدیران منابع انسانی
 • کارشناسان و مدیران فروش