تیپ چهار: فردگرا (خیال‌پرداز و هنردوست) (The Individualist)

تیپ شخصیتی چهار، درونگرا، حساس، خیال‌پرداز، تودار و هنردوست است. به رویدادهای غم‌‌انگیز گذشته فکر می‌کند و بسیار مبادی آداب و خوش سلیقه می‌باشد. زیبانگری و کنجکاوی فراوانی دارد. در مرحله‌ی سالمِ شخصیتیِ خود، فردی بسیار هنرمند و مبتکر است. زیبایی‌های جهان هستی را به خوبی درک می‌کند و در کاهش دردهای دیگران بسیار توانا، کاردان و تأثیرگذار است.

توجه: این تیپ با کج خلقی، دیگران را وادار به ملاحظه‌کاری کردن می‌کند و می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش، مورد تأیید و پذیرش دیگران  واقع شود.

ترس تیپ چهار: ترس از، عدم هویت و ارزش‌های شاخص فردی.

تمایلات و دام‌های تیپ چهار: تمایل به این‌ دارد که خودش باشد و ممکن است به خودپرستی و خودخواهی تبدیل شود.

ویژگیهای شخصیتی تیپ چهار در کسب و کار: طراح (Designer) در تجارت

این تیپ هنرپیشه، درون‌نگر، بیانگر و اظهارکننده است. این تیپ می‌تواند خیال‌پرداز، خودخواه و دمدمی مزاج نیز باشد. افراد تیپ چهار خدمات خاص خود را ارائه می‌دهند و یا دستاوردهای شناخته شده‌ی مشخص و متمایزی را برای پیشرفت خودشان عرضه می‌کنند. آن‌ها می‌توانند انعطاف‌پذیر باشند. این دسته از افراد، اتاقی را که جهت آثار شخصی خودشان در اختیارشان قرار می‌گیرد یا حتی تکالیفی را که احساس کنند خلاقانه نیست، دوست ندارند. به عبارتی فکر می‌کنند اتاق به آن‌ها تحمیل شده است و انتخاب آن، به اختیار خودشان نبوده است. آن‌ها ممکن است نسبت به انتقاد، حساسیت مضاعف نشان دهند و بتوانند تا حد کج خلقی و عادات بی‌نظمی نزول کنند. در بهترین حالت، خلاقیت و درک شهودی خود را به محیط کار می‌آورند و محیط کار را با سبک خود، غنا می‌بخشند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.