عامل خودآگاهی هیجانی به معنی آگاهی از هیجانات خود، شناسایی آن‌ها و درک هیجانات است. این عامل کمک می‌کند تا افراد توانایی تشخیص هیجانات متعدد در خود را داشته باشند و بتوانند آن‌ها را از هم تشخیص دهند. برای مثال دانستن اینکه چه موقع عصبانی می‌شوند و چه موقع می‌ترسند در بسیاری افراد مجهول است و فرد نمی‌تواند این دو هیجان را از هم تشخیص دهد. این فاکتور تنها شناخت هیجانات و تمیز دادن آن ‌ها از هم نیست، بلکه عکس‌العمل افراد نیز در برابر هیجانات هم هست. خود آگاهی هیجانی شناخت آنچه ما احساس می‌کنیم و چگونگی و چرایی آن است. این فاکتور یکی از مهمترین فاکتورهای هوش اجتماعی است.

کسانی که این فاکتور در آن‌ها بالا است با احساسات و هیجانات خود در تماس ‌اند و از درون خود به خوبی آگاهند. از سویی دیگر کمبود این فاکتور یک اختلال هیجانی شناخته می‌شود که با نام Alexithymia شناخته می‌شود.