تیپ پنج: فکور (جستجوگر و کناره‌گیر) (The Investigator)

فردِ متعلق به این تیپِ شخصیتی معمولاً کناره‌گیر و منزوی است. از این‌که برای دیگران وقت و انرژی بگذارد راضی نیست. همبستگی‌ها و تعهدات را دوست ندارد. بسیار مطلع، باتدبیر و آگاه است. در تجزیه و تحلیل مسایل پیچیده مهارت دارد. در مرحله‌ی سالم شصخیت خود، فردی دانشمند، بامنطق، فلسفه‌گرا، مصمم و پایدار است. دانش و خرد خود را در خدمت بشریت می‌گذارد.

توجه: این تیپ با خود مشغولی و کناره‌گیری عاطفی از دیگران می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش، مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ پنج: ترس از بیهوده، بی‌مصرف و ناتوان بودن.

تمایلات و دام‌های تیپ پنج: تمایل دارد به این‌که لایق باشد اما ممکن است به دانایی بی‌مصرف تبدیل ‌شود.

خصوصیات تیپ پنج در کسب و کار: پژوهش‌گر در تجارت

این تیپ هوشمند، اغواگرا، کنجکاو و نوآور است. این تیپ اسرارآمیز و نامتعارف یا عجیب و غریب نیز هست. افراد تیپ پنج به خصوص در موضوع‌های تخصصی و مهارتی، پژوهش‌گرانی خستگی‌ناپذیر هستند. آن‌ها دوست دارند جزئیات را بفهمند، روی پژوهش وقت می‌گذارند و کنجکاوی خود را در هر جایی و زمینه‌ای که مایلند، دنبال می‌کنند. قدرت تجزیه و تحلیل بالایی دارند و غرق در کشفیات می‌شوند. به روابط بین فردی و طرح محدودیت‌های زمانی، توجهی ندارند. آن‌ها می‌توانند در خودبینی و تکبر، قطع یا عدم روابط بین فردی، کشمکش ذهنی و آقا بالاسری تباه شوند. در بهترین حالت، این دسته از افراد پیشگامانی دوراندیش هستند که ایده‌های جدید فوق‌العاده‌ای با خود می‌آورند و با تمام وجود غرق در کار خود می‌شوند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.