هوش منطقی/ریاضی

یعنی توانایی استفاده از استدلال، منطق و اعداد. این یادگیرنده ها به صورت مفهومی با استفاده از الگوهای عددی و منطقی فکر می کنند و از این طریق بین اطلاعات مختلف رابطه برقرار می کنند. این افراد همواره در مورد دنیای اطرافشان کنجکاوند، سوال های زیادی می‌پرسند و دوست دارند آزمایش کنند.

- مهارت های آن ها شامل این موارد می شود:

مساله حل کردن، تقسیم بندی و طبقه بندی اطلاعات، کارکردن با مفاهیم انتزاعی برای درک رابطه شان با یکدیگر، به کاربردن زنجیره طولانی از استدلال‌ها برای پیشرفت، انجام آزمایش‌های کنترل شده، سوال و کنجکاوی در پدیده های طبیعی، انجام محاسبات پیچیده ریاضی و کارکردن با شکل های هندسی.

- رشته های شغلی مورد علاقه آن‌ها عبارتند از:

دانشمند؛ مهندس، برنامه نویس کامپیوتر، پژوهشگر، حسابدار، ریاضی‌دان.