هوش دیداری/ فضایی

این نوع هوش توانایی درک پدیده‌های بصری است. این افراد دارای این نوع هوش، گرایش دارند که با تصاویر فکر کنند و برای به دست آوردن اطلاعات نیاز دارند یک تصویر ذهنی واضح ایجاد کنند. آن‌ها از نگاه کردن به نقشه ها، نمودارها، تصاویر، ویدیو و فیلم لذت می‌برند.

- مهارت های آن‌ها شامل موارد زیر است:

ساختن پازل، خواندن، نوشتن، درک نمودارها و شکل ها، حس جهت شناسی خوب، طراحی، نقاشی، ساختن استعاره‌ها و تمثیل تصویری (احتمالا از طریق هنرهای تجسمی)، دستکاری کردن تصاویر، ساختن، تعمیرکردن و طراحی وسایل عملی و تفسیر تصاویر دیداری.

- شغل های مناسب برای آن‌ها عبارتند از:

دریانورد، مجسمه ساز، هنرمند تجسمی، مخترع، کاشف، معمار، طراحی داخلی، مکانیک، مهندس.