هوش طبیعت گرا

هوش طبیعت گرا آخرین نوع هوشی است که گاردنر در نظریه خود به هفت نوع قبلی افزوده و با مقاومت و مخالفت بیشتری نسبت به بقیه روبرو گردیده است. به گفته گاردنر، کسانی که دارای هوش طبیعت گرای بالایی هستند، سازگاری بیشتری با طبیعت دارند و معمولاً به پرورش، کشف محیط و یادگیری درباره موجودات علاقه مندند. این افراد به سرعت از جزئی ترین تغییرات در محیط شان آگاه می‌شوند.

- مهارت های آن‌ها شامل موارد زیر می شود:

علاقه مند به موضوعاتی از قبیل گیاه شناسی، زیست شناسی و جانورشناسی، مهارت در رده بندی و فهرست‌بندی اطلاعات، لذت بردن از باغبانی، کشف طبیعت، پیاده روی و چادرزدن در طبیعت و بی علاقگی به یادگیری موضوعات بی ارتباط با طبیعت.

-شغل های مناسب برای آنها عبارتند از:

زیست شناس، حفاظت از محیط زیست، باغبان، مزرعه دار.