تیپ هفت: خوش‌خو و خوش‌گذران (The Enthusiast)

تیپ شخصیتی هفت، شور، شوق و هیجان را دوست دارد و می‌کوشد که تمام راه‌ها را به این منظور باز نگه دارد. می‌تواند متظاهر باشد و معمولاً‌ در کنار این افراد به دیگران خوش می‌گذرد. خوش‌خو و خوش‌روست و اصلاً سخت‌گیر و نکته‌سنج نیست. انرژی و تحرک زیادی دارد. در مرحله‌ی سالمِ تیپ شخصیتی، رهبری پیشرو، لایق و انعطاف‌پذیر است که تفاوت‌ها را به خوبی پذیراست.

توجه: این تیپ با گول زدن و گمراه کردن دیگران برای پاسخگویی به خواسته‌های خود، می‌خواهد که اهداف و تجسم‌های ذهنی‌اش مورد تأیید و پذیرش دیگران واقع شود.

ترس تیپ هفت: ترس از گرفتار درد و رنج شدن.

تمایلات و دام‌های تیپ هفت: تمایل به این دارد ‌که خوشنود باشد ولی ممکن است به بی‌خیالی تبدیل شود.

ویژگیهای شخصیتی تیپ هفت در کسب و کار: مشتاق در تجارت

این تیپ ورزیده و ماهر، خوشبین، خودانگیخته است. این تیپ همه فن حریف، تکانشی و اهل ریخت و پاش (شلخته) است. افراد تیپ هفت در اثر تغییر، تنوع، هیجان و نوآوری متحول می‌شوند. اغلب زبانی بلیغ دارند، شوخ طبع هستند و باعث می‌شوند دیگران از ایده‌های آن‌ها حمایت کنند. آن‌ها با آخرین گرایش‌ها و روند کاری خود در تماس هستند و دائماً در جستجوی احتمالات  و گزینه‌های جدید می‌باشند. این افراد به طور ذاتی چند کار را با هم شروع می‌کنند و نیز قادرند در طول مدت زمان طولانی آن را به سرانجام برسانند. هم‌چنین، می‌توانند با پرحرفی یا روده‌درازی و حواس‌پرتی، هدر دادن انرژی، استعدادها و کنار گذاشتن طرح‌های ناتمام به سوی تباهی روند. در بهترین حالت، افراد تیپ هفت روی اهداف ارزشمند تمرکز دارند و بسیار سازنده و با مهارت می‌شوند.

در اینیاگرام، هیچ کس فقط یک تیپ شخصیتی ندارد. هر فرد ترکیبی از تیپ اصلی خود و معمولاً یکی از دو تیپ مجاور به آن، در روی نقاط پیرامونی دایره اینیاگرام است. یکی از دو تیپ مجاور تیپ اصلی شما، بال شما نامیده می‌شود. تیپ اصلی شما شخصیت کلی شما را شکل می‌دهد، در صورتی که بال کامل کننده آن است. با توجه به پیچدگی هایی که از تاثیر سن و عوامل محیطی، در تعیین بال یا بال غالب، ایجاد می شود؛ تست و تایپ توصیه میکند برای فهم بهتر تاثیر گذاری بال در تیپ شخصیتی خود، خصوصیات سایر تیپ ها را، مطالعه کنید.