نمره 50یا کمتر (هشداری که به آن باید توجه نمود) 

این مهارت، یا برای شما مشکل است و یا برای آن ارزش قائل نمی‌شوید. پائین بودن مهارت‌های شما در هوش هیجانی، کارایی شما را محدود می‌کند. شما میتوانید با به کاربردن روش های افزایش هوش هیجانی، سطح هوش هیجانی خود را بالا ببرید. پژوهش ها نشان داده اند که افرادی با این سطح هوش هیجانی، در بلندمدت دچار مشکلات سلامت جسمی از قبیل بیماری قلبی، سرطان و فشارخون بالا، مشکل خواب (به خواب رفتن یا در خواب ماندن)، سردرد، ناراحتی های معده و سوءهاضمه احساس خستگی کاهش اشتها، تب، فراموشی، پشت درد، تپش قلب تندتر از حد معمول می‌شوند.

سرکوبی عواطف و احساسات خشم آلود و منفی باعث به وجودآمدن نوعی احساس آرامش ظاهری و کاذب می‌گردد و سبب می‌شود ابراز عواطف منفی به حداقل برسد. پژوهش ها نشان داده‌اند که هرچند ممکن است فروخوردن خشم از لحاظ رفتاری نشانه مثبتی تلقی شود اما به همان اندازه بیرون ریختن خشم باعث افزایش فشار خون فرد می‌گردد. از طرف دیگر، استفاده از مکانیسم های دفاعی چون انکار و سرکوبی می‌تواند سبب پیشرفت سرطان در بیمار گردد. خشم فروخورده باعث افزایش احتمال ابتلا به سرطان و بیماری های عروق کرونر و یا گسترش آنها می‌شود. بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌کنید خشم مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند.

دشمنی و خصومت نیز همانند خشم با مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی ارتباط دارد. یکی از دلایل ساده ارتباط بین هیحانات منفی نظیرخشم و اضطراب با مشکلات سلامت جسمی این است که هنگامیکه ما در سطح بالایی از هیجانات منفی قرار داریم الگوهای فکریمان تا حد زیادی مختل می‌شود و در نتیجه ظرفیت محافظت از سلامت جسمی کاهش می‌یابد و سیستم دفاعی بدن ما ضعیف می‌شود. ما می‌توانیم یاد بگیریم که خشم و سایر هیجانات منفی را به مقدار مناسب بروز دهیم. به طور کلی، خشم در ما به دلیل سیستم اعتقادی معیوب مان، پدیدمی آید.

البرت آلیس روان درمانگر امریکایی، عبارت "باورهای نامعقول" را برای آن به کاربرده است. همه ما می‌توانیم یادبگیریم که چگونه این باورهای نامعقول را به حداقل برسانیم و آن‌ها را به باورهای معقول، یعنی باورهایی که در زندگی روزمره ما عملی تر هستند و بر پایه ارزیابی زمینه های زندگی واقعی قرار دارند، تبدیل کنیم. به همین ترتیب، مدیریت موثر سایر جنبه های هیجانی نیز همواره قابل فراگیری است.