افراد دموی خوش مشرب، پرحرف، تا حدودی خشن و بی طاقت، احساساتی، برونگرا و اجتماعی هستند.

این افراد دارای تعاملات اجتماعی هستند و دوست دارند با افراد آشنا و ناآشنا ارتباط برقرار کنند. این ارتباطات باعث می‌شود تا آنها انرژی بگیرند. هر چقدر افراد زیادی دور و بر دموی ها باشند آنها احساس بهتری خواهند داشت و به همین جهت این افراد نسبت به انتخاب اطرافیان خود حساس نیستند. وقتی دموی ها افراد بیشتری در کنار خود دارند این احساس را می‌کنند که تنها نیستند. این افراد بیشتر گوینده هستند تا شنونده و اکثراً دوستانی را که فکر کنند برای آنها جذاب نیستند به راحتی ترک می‌کنند. به طور کلی می‌توان گفت این افراد دوستانی سرخوش، سرگرم کننده و برونگرا هستند. دموی‌ها به سرعت طرح دوستی می‌ریزند و به راحتی با غریبه‌ها آشنا می‌شوند. برعکس افراد سوداوی که بودن در یک جمع غربیه را وحشتناک و غیر قابل تحمل می‌دانند، افراد دموی این موقعیت را به صورت فرصتی طلایی می‌بینند که می‌توانند دوستان جدیدی پیدا کنند. دموی‌ها نسبت هیچ چیز حساس نیستند و معمولاً از کسی بدشان نمی‌آید. این افراد تمایل دارند تا از مد پیروی کنند. دموی‌ها از اینکه می‌توانند در جمع باشند لذت می‌برند.

اجتماعی بودن

این افراد از اینکه در اجتماع باشندلذت می‌برند و فکر می‌کنند بقیه هم همینطور هستند. این افراد دوست دارند مردم را با گفتن کلماتی همچون "یالا بی خیال، لذت ببر و نمیدونی چی رو از دست دادی" بقیه را متقاعد کنند. دوستی با افراد دموی بسیار آسان است زیرا آنها فقط به یک اسم و شخص نیاز دارند تا طرح دوستی را بچینند. دموی‌ها زیاد قابل اعتماد نیستند. زیرا به راحتی هر رازی را افشا می‌کنند. از سویی دیگر بسیار ناپایدار هستند.

برونگرایی

این افراد بسیار پرحرف هستند و بسیار مهربانانه، پر انرژی رفتار می‌کنند. این افراد معمولاً کاریزماتیک هستند و وقتی با آن‌ها رو به رو می‌شوید فکر می‌کنید که آن‌ها را سالیان سال است که می‌شناسید. این افراد بسیار احساساتی هستند و در مورد احساساتشان غلو می‌کنند ممکن است روزی به شما به گویند "من از تو متنفرم" و چند ساعت بعد به خاطر رفتارشان از شما عذر خواهی کنند و انتظار داشته باشند شما نیز آن را نادیده بگیرید. این افراد سریع می‌بخشند و فراموش می‌کنند و انتظار دارند بقیه هم به همین نحو عمل کنند. زیرا در حال زندگی می‌کنند و به گذشته کاری ندارند. این افراد طبع شوخی دارند و به راحتی لبخند می‌زنند. ممکن است بقیه را دست بیاندازند و انتظار داشته باشند بقیه آن را جدی نگیرند. این افراد ممکن است بسیار متظاهر به نظر بیایند اما حس برتری جویی نسبت به کسی ندارند. دموی ها می‌توانند به راحتی افراد را تشویق و ترغیب کنند تا کاری را انجام دهند، بسیار مثبت نگر هستند و می‌توانند بقیه را نیز به همین منوال ترغیب کنند. نمیتوان گفت که افراد منظمی هستند. دموی ها در لحظه زندگی می‌کنند و به همین علت برنامه‌ای برای آینده ندارند.

جلب توجه گری

دموی‌ها عاشق جلب توجه هستند. دوست دارند در مرکز توجه باشند تا مردم از آن‌ها تقدیر و تشکر کنند و مورد تحسین قرار بگیرند. البته همه افراد تحسین را دوست دارند اما دموی ها به نحوی به دنبال آن نیز هستند. دوست دارند در هر جایگاهی بگنجند و محبوب باشند. یا دوست دارند به نحوی متفاوت باشند و بدین ترتیب مورد توجه قرار گیرند. این افراد به سرگرمی همیشگی نیاز دارند و از اینکه سرگرمی زیادی نداشته باشند شاکی خواهند شد. ممکن است در مورد توانایی های خود اغراق کنند تا مورد تحسین واقع شوند. به صورت اغراق آمیزی بزرگنمایی می‌کنند تا چیز‌ها را بزرگتر نشان دهند. اگر کسی به این افراد توجه نکند ممکن است خود را بین بحثی وارد کنند تا توجهات را به خود جلب نمایند. دموی ها با موقعیتی که دستکم گرفته شوند کنار نمی‌آیند.

نقش

این افراد در جوامع گذشته در قبایل نقش حمایت کننده و ترغیبگر را داشته‌اند و می‌توانسته‌اند یک گروه را در کنار هم نگه دارند. در جوامع پیشرفته امروزی دموی‌ها بیشتر نقش سرگرم کننده، خواننده، رقاص را دارند و یا فقط به عنوان افراد پر انرژی شناخته شوند و یا ممکن است شاعر باشند.