بلغمی‌ها افراد درونگرای مطیعی هستند که برای خدمت به مردم آماده‌اند.

بلغمی‌ها طوری رفتار نمی‌کنند که خود را برتر از دیگران نشان دهند. علاقه دارند تا دیگران را خوشحال کنند و تمایلات خودشان برایشان زیاد مهم نیست حتی اگر آن میل و تمایل بسیار حیاتی باشد. همواره خود را به عنوان آخرین نفر قلمداد می‌کنند. در مشاجره ها دنبال صلح و دوستی هستند و تا جایی که ممکن باشد هزینه‌های این صلح را می‌پردازند. درگیری این افراد را می‌ترساند و هیچ وقت شروع کننده آن نیستند و یا به آن دامن زدن نمی‌زنند. اگر وارد ماجرای دعوا شوند سریع افسرده می‌شوند و به دنبال راه فرار می‌گردند تا پیروزی در آن. اگر با این شرایط روبه رو شوند اعتراف خواهند کرد که اشتباه کرده‌اند تا از خصومت بپرهیزند. آن‌ها اعتقادی به این ندارند که می‌دانند. هیچ علاقه‌ای به این که برنده باشند ندارند و فقط به صلح فکر می‌کنند. معمولاً رفتار خوبی دارند و شورش علیه قوانین به آن‌ها استرس وارد می‌کند و مدام با نگرانی خواهند گفت " آیا واقعا ما باید این کار را انجام دهیم؟" و یا اینکه "ما به دردسر خواهیم افتاد!" بلغمی‌ها هرگز و هرگز دوست ندارند دیگران را برنجانند و همواره اولویت را به دیگران می‌دهند. این کار بیشتر بر میگردد به احساس ناراحتی عمیق و ریشه داری که در خودشان به وجود می‌آید تا کمبود اعتماد به نفس یا تمایل به بودن در نقش آدم مثبت داستان. این افراد بسیار سربع عذر خواهی می‌کنند و خودشان را قربانی خوشحال بودن دیگران می‌کنند. در افراد بلغمی همدردی فراوان وجود دارد و به راحتی می‌توانند احساسات و نیازهای دیگران را پیش بینی کنند و در جهت آن قدم بردارند تا رضایت بقیه را کسب کنند. این افراد در گفتن نه مشکل دارند و با چیزهایی که آزارشان می‌دهد کنار می‌آیند تا دیگران را خشنود کنند. این افراد بسیار قابل اعتماد هستند و اگر قولی بدهند به آن عمل می‌کنند. بلغمی‌ها از اینکه کاری را درست انجام ندهند می‌ترسند و خودشان را سرزنش می‌کنند حتی اگر تقصیر بقیه باشد تا دیگران را خوشحال کنند. سعی می‌کنند طوری صحبت کنند تا دیگران را آشفته نسازند. این افراد بیشتر حامی هستند تا منتقد.

دو دل بودن و بی تصمیمی

این افراد تصمیمات را به دیگران واگذار می‌کنند و اگر در موقعیتی قرار بگیرند که بخواهند تصمیم بگیرند بسیار ناراحت می‌شوند و فشار زیادی را تحمل می‌کنند زیرا نمی‌توانند خود را در نقش یک رهبر یا لیدر ببینند. این افراد پیروان ذاتی هستند و کارها را زمانی به بهترین نحو انجام می‌دهند که به آن‌ها گفته شود چه کاری را انجام دهند. در صحبت‌های این افراد کلماتی مانند فکر می‌کنم، شاید، احتمالاً دیده می‌شود تا کلمات امری مانند شما باید کاری را انجام دهید یا شما می‌توانید کاری را انجام دهید دیده می‌شود. بلغمی‌ها دوست دارند کاری را انجام ندهند تا اینکه کاری یا چیزی را خراب کنند.

بلغمی‌ها اگر به مشکلی بر بخورند یا متوقف می‌شوند و یا سرگردان می‌شوند. دوست دارند دور مشکلات بچرخند تا اینکه به قلب مشکلات راه یابند. به همین دلیل نظر خود را به راحتی و تحت تاثیر هر کسی عوض می‌کنند.

آرامش

بلغمی‌ها درونگرا هستند و از تنهایی خود لذت می‌برند. اما به هر حال از سوداوی‌ها به مراتب بیشتر در اجتماع حضور دارند زیرا مانند سوداوی‌ها مرزی برای کمالگرایی قائل نیستند و دیگران را قضاوت نمی‌کنند. از بودن در کنار دوستان خود لذت می‌برند و بسیار به آن‌ها وفادارند حتی اگز از آن‌ها سوء استفاده بشود. زیرا دیگران را قبل از خود ارجح می‌دانند و اگر هم بخواهند نمی‌توانند زیرا فکر می‌کنند طرف مقابل به آن‌ها نیاز دارد. این افراد نسبت به خشم واکسینه هستند و تنها ممکن است بعد سالها مورد سوء استفاده واقع شدن حرفی بزنند. حتی ممکن است گریه کنند و خودشان را سرزنش کنند تا به کسی پرخاش کنند. این افراد آرام و ساکت هستند و بدور از هر گونه سورپرایزی اند. در مکان‌ها و موقعیت‌های آشنا اظهار نظر می‌کنند اما هنگامی که در محیط جدید واقع می‌شوند مضطرب می‌شوند. به دنبال هیجان نیستند و محیط‌های آرام و قابل پیش بینی را دوست دارند. بسیار آرامند و نظر خودشان را بیان نمی‌کنند. از قضاوت می‌هراسند و دوست ندارند با قضاوت خود دیگران را برنجانند. این افراد شنونده های خوبی هستند و همواره در گفتگوها حمایتگرانه پاسخ می‌دهند. این افراد به عنوان آدم خوب یا خاکی تعریف می‌شوند. این افراد به ندرت احساسات خود را بروز می‌دهند. برخلاف دموی‌ها که ممکن است جیغ بکشند و سر و صدا کنند، بلغمی‌ها دوست دارند با یک لبخند یا اخم احساسات خود را بروز دهند. بروز عشق آنها نیز دورنی است. بیشتر روی بقیه حساب می‌کنند تا به آن‌ها دستور دهند و آن‌ها را ترغیب کنند.

نقش

در زمان‌های قدیم افراد بلغمی همان کسانی بودند که به عنوان پیرو محض در خدمت روستا یا قبیله خود بوده‌اند. افراد مستقلی نبوده‌اند اما بدون آن‌ها نیز کاری پیش نمی‌رفته است. در دنیای امروز این افراد بیشتر آشپز، خدمتکار، کارمند دفتری و کارهای خدماتی فعالیت دارند.