افراد سوداوی از نظر روحی بسیار حساس، کمالگرا و درونگرا هستند.

کمالگرایی یکی از مزیت‌های طبع سوداوی است. این افراد ایده‌آل گرا دوست دارند تا کارها بسیار مطابق اصول پیش رود و هنگامی که به این صورت نباشد بسیار تحت استرس و تنش قرار می‌گیرند. این افراد برای خود و اطرافیانشان استانداردهای بالا و غیر واقعی متصور هستند. به همین علت مدام در حال سرزنش خود و دیگران هستند که چرا به ایده‌آل‌ها دست نیافته‌اند. به صورت کلی این رفتار ناشی از جنگ داخلی بین دنیای بی نقص و تمایل برای بدست آوردن آن است. بسیاری از سوداوی‌ها دوست دارند تا همه چیز را یاد بگیرند و از جزئیات سر در بیاورند. زیرا بر این عقیده اند که جزئیات دنیای بی نقص را می‌سازد. این افراد چیز‌ها را آن‌طور که هست قبول ندارند. این افراد بسیار کنجکاو هستند و با سوالات زیاد خود می‌خواهند همه چیز را یاد بگیرند. این رفتار آن‌ها ممکن است باعث تحلیلی شدن بیش از حد آن‌ها شود و آن‌ها را عصبی و نگران جلوه دهد. سوداوری‌ها بسیار لجبازند و دوست دارند بر سر مسائل، کمالگرایی بیش از حد را نشان دهند و معمولاً به راحتی از موضع خود کنار نمی‌آیند و حزب باد نیستند. معمولاً بد بین هستند و سرپیچی از استانداردهای غیر واقعی خود را، بد ترین چیز قلمداد می‌کنند.

سوداوی‌ها اول فکر می‌کنند و بعد عمل می‌کنند. عجله‌ای در انجام کارها ندارند. اگر نتوانند برای کاری از قبل برنامه ریزی کنند بسیار نگران می‌شوند. برای این افراد راحتر آن است که از چیزی متنفر باشند یا آن را دوست نداشته باشند تا اینکه آن را دوست داشته باشند و بپذیرند. علایق این افراد بسیار دست چین شده است و به آن‌ها بسیار اهمیت می‌دهند در واقع از علایق زیاد و زود گذر پرهیز می‌کنند.

سوداوی‌ها دوست دارند بحث کنند زیرا نمی‌توانند اشتباه بودن را تحمل کنند. این افراد در بحث از دلیل، برهان، منطق و توضیحات تحلیلی استفاده می‌کنند. دلیل این افراد از بحث، درست کردن چیزهای غلط است. معمولاً بحث‌ها را شخصی نمی‌کنند. افراد سوداوی به تحسین دیگران نسبت به خود اهمیت نمی‌دهند. مثلاً اگر به آن‌ها گفته شود چه تابلوی زیبایی کشیده اید به جای تشکر خواهند گفت آنطور که می‌خواستم نشده است.

این افراد خود را به خاطر اشتباهات سرزنش می‌کنند زیرا از ناکامل بودن خود با خبراند. این افراد بسیار تمیز هستند اما تعریف آن‌ها از ترتیب متفاوت است و به روش خود عمل می‌کنند. بسیار رک هستند و اهل طرفه رفتن در مورد موضوعی نیستند.

درونگرایی

سوداوی‌ها بسیار درونگرا هستند و بیشتر وقت خود را در تنهایی می‌گذرانند. این افراد از بودن در جمع لذت می‌برند ولی همین امر ممکن است انرژی‌ آنها را تخلیه کند. بیشتر دورنگرایی سوداوی‌ها، از کمالگرایی آن‌ها سرچشمه می‌گیرد. این افراد در مورد انتخاب اطرافیان بسیار وسواسی عمل می‌کنند. کسانی را انتخاب می‌کنند که دارای استانداردهای لازم باشند و آن‌ها را معذب نکنند. افراد سوداوی چون حالت خود سرزنشی دارند، ممکن است خود را لایق وقت گذراندن با کسی ندانند حتی اگر در دورن خود احساس کنند که مایل به برقراری ارتباط هستند. این افراد اگر در محیط بدون تنش قرار گیرند می‌توانند فردی حراف شوند و از به اشتراک گذاردن ایده‌های خود لذت ببرند. این افراد در پیدا کردن دوست محتاط هستند و بر خلاف دموی‌ها برایشان طول می‌کشد تا کسی را دوست خود بشمارند ولی اگر کسی را برگزینند او را هرگز کنار نمی‌گذارند.

سوداوی‌ها ممکن است به خودخواهی متهم شوند زیرا دوست دارند تنها باشند تا اینکه وقت خود را به روابط اجتماعی و دوست یابی بپردازند. سوداوری‌ها نسبت به مالکیت چیزهای خود حساس اند و چیزی را به کسی به قرض نمی‌دهند زیرا فکر می‌کنند بقیه از وسایل او مراقبت نمی‌کنند.

حساس بودن

سوداوی‌ها بسیار احساساتی هستند و ممکن است به راحتی به خاطر حس کمالگرایی شان ضربه بخورند. خلق و خوی این افراد مانند یک مجسمه شیشه‌ای است که به آرامی ساخته می‌شود و با احتیاط درست می‌شود ولی به راحتی نیز شکسته می‌شود و تعمیر آن کار آسانی نخواهد بود. این افراد به چیزهایی که دوست ندارند، با خشم انتقاد خود را نشان نمی‌دهند و بیشتر شکوه و شکایت خواهد بود. این افراد کینه‌ای هستند زیرا افرادی که با استاندارد‌های آن‌ها جور در نمی‌آید را در طی چند مرحله باز خوردی که از آن‌ها می‌گیرند، پیش خود محاکمه می‌کنند. این افراد خشمگین نیستند و از چیزهایی که برایشان استرس ایجاد می‌کنند دوری می‌کنند. این افراد پوست کلفت نیستند.

نقش

در زمان‌های دور نقش این بخش از جامعه که سوداوی بودند تحلیلگری اطلاعات جمع آوری شده بوده است. این افراد با تخمین میزان خطر و بقیه عوامل و انتقال آن به سر گروه قبلیه باعث نجات قبیله خود و همچنین استفاده از قوه کمالگرایی خود به بهترین نحو می‌شده‌اند زیرا هر کدام که بیشتر کمالگرا بودند تحلیل دقیق تری داشتند و به بقای قبیله خود کمک بیشتری می‌کرده‌اند. در جوامع امروزی این افراد بیشتر نقش تحلیلگری در مسائل علمی، برنامه ریزی و برنامه سازی کامپیوتری و قضاوت دارند. در داستانها ممکن است نقش جادوگر به آن‌ها داده شود.