بر اساس نمودار public style

ویژگی‌های عمومی: بسیار مردم دار است. مردم را دوست دارد و می‌خواهد در عوض آن‌ها نیز او را دوست داشته باشند.

ویژگی سبک کاری: می‌تواند به وسیله روابط عمومی خوبی که دارد افراد زیادی را دور خود جمع کند و از آن‌ها یک تیم بسازد.

نقطه قوت: مهارت مردم داری.

فرهنگ کاری: برای دستاوردهایش پیش مردم محبوب شود.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: باید مدیریت زمان بهتری داشته باشد.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: می بایست از او به خاطر توانایی‌ها، مهارت و دستاوردهایش قدردانی شود.

ارتباطات (با دیگران): در مورد آرزو‌ها و اهداف شخص مقابل صحبت کنید.

راهکارهایی برای بهبود: ممکن است به مردم بیش از حد اعتماد کند و در این راه آسیب ببیند.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.