بر اساس نمودار public style


ویژگی‌های عمومی: این تیپ می‌تواند در آن واحد توانایی این را داشته باشد که بتواند به افراد و اشیاء در آن واحد رسیدگی کند.

ویژگی سبک کاری: این تیپ انگیزه دارد تا کارهای پیچیده را با شور و اشتیاق همراه با بقیه افراد انجام دهد.

نقطه قوت: این تیپ این توانایی را دارد تا هم مردم و هم جزئیات را با توانایی و اعتماد به نفس رسیدگی کند.

فرهنگ کاری: شناخته شدن در میان مردم به خاطر دستاوردها.

چه چیزهایی نیاز دارد تا موثر تر باشد: این تیپ باید در موقعیتی قرار بگیرد که نقش و مسئولیت او به طور کامل مشخص باشد.

انگیزه‌های مورد نیاز این تیپ برای آینده کاری: مطمئن بودن از اینکه محصولات و خدمات در بالاترین سطح کیفیتی قرار دارند.

ارتباطات (با دیگران): در اوقات فراغت زمانی را هم به صحبت با دیگران و خوش و بش با آن‌ها اختصاص دهید.

راهکارهایی برای بهبود: شور و شوق زیادی، ممکن است در نظر برخی افراد سطحی به نظر برسد.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری دریافت کنید به این لینک مراجعه کنید.