حامی

اگر کهن‌الگوی حامی در وجود شما فعال باشد بر این باورید که یاری دیگران وظیفه و مسئولیت شماست.


هدف: کمک به دیگران

ترس: خود خواهی

اژدها/مشکل: مراقبت کردن از کسانی که صرمه دیده‌اند

عکس العمل در مقابل وظایف: بخشیدن بدون اینکه صدمه‌ای به خود و یا دیگران وارد شود

هدیه/ فضیلت: سخاوت، شفقت

اشتباهات: جانفشانی، در دام احساس گناه افتادن وابستگی به دیگران

ماهیت اعتیاد: نجات

زمینه اعتیاد به: حامی بودن، وابستگی


حامی همان نوع دوستی است که می‌تواند با شفقت، از خود گذشتگی و سخاوت همراه باشد. این همان نیرویی است که ما را قادر می‌سازد تا از کودکانمان محافظت و مراقبت کنیم. حامی در ابتدا به دنبال کمک به دیگران است که به صورت همدردی و محبت جلوه می‌کند. خطری که در این کهن الگو وجود دارد اینست که در راستای کمک به دیگران ما به خودمان صدمه بزنیم. این کهن الگو عاری از خود خواهی است و ترس از این دارد که اگر خودخواه باشد چه چیزی ممکن است در انتظارش باشد.


رشد حامی در طول زندگی

دنیای رقابتی امروز، پول و مقام را ارزشمند است و به محبت و انسان دوستی چندان بهایی داده  نمی‌شود. برای داشتن یک جامعه سالم و رشد و شکوفایی آن ما به توانایی‌ها و مهارت‌های «حامی» نیازمندیم. برای بار آوردن فرزندان، رسیدگی به سالمندان و یاری دوستان و همکاران باید از «حامی» کمک بگیریم. جوامعی که قدر خدمات «حامی» را می‌دانند، به او ارج نهاده و حقوق و پاداش قابل توجهی می‌دهند. کهن‌الگوی «حامی» در سازمان‌های مذهبی، دولتی یا آموزشی بیش‌تر مورد توجه و احترام قرار می‌گیرد.


در دنیای کار و شغل

حامی‌ها همواره در حال برطرف کردن نیاز‌های اطرافیان و همکاران خود هستند. آن‌ها در پاسخ‌گویی به تقاضای مشتریان و مراجعه‌کنندگان استعداد ذاتی و صبر بسیاری از خود نشان می‌دهند. مردم به «حامی‌ها» اعتماد دارند و به همین دلیل به آسانی شریک پیدا می‌کنند. از طرف دیگر دل‌رحمی آن‌ها ممکن است باعث نادیده گرفتن کم‌کاری‌ها و اشتباهات کارمندان شود. «حامی‌ها» اکثراً مهارت قابل توجهی در ایجاد و مدیریت سازمان‌های مربوط به امور خیریه و انسانی دارند.


سایه کهن الگو

این کهن الگو می‌تواند به صورت منفی هم جلوه کند حامی ممکن است خود را یک رنج کشیده معرفی کند که بتواند از این راه بقیه افراد را با احساس گناه کنترل کند. این سایه ممکن به صورت وابستگی شدید به کمک به دیگران به صورت یک نیاز اجباری نیز بروز کند.


کارهایی که برای حامی مفید است:

Ÿ  رسیدگی به نیازها و خواسته‌های خود و ایحاد تعادل میان مهرورزی نسبت به دیگران و خود

Ÿ  از اطرافیان انتظار خودکفایی و مسئولیت‌پذیری داشتن؛ از این راه می‌توان از افزایش ناخودآگاه ضعف‌ها و وابستگی‌های منفی سایرین پیشگیری کرد.

Ÿ  ایجاد حد و مرز و حریم فردی و توانایی «نه» گفتن و حمایت از وقت و اولویت‌های خویشتن

Ÿ  دریافت و پذیرش هدایا و مهر و محبت دیگران

Ÿ  ایجاد توازن میان توانایی‌های «حامی» و جنگجو


درصدهایی که روی نمودار دریافت کردید به چه معناست؟

80 تا 100 درصد.

اگر کهن‌الگویی از 80 تا 100 درصد امتیاز بگیرد، می‌توان گفت این الگو در هدایت شما بسیار مطرح و مهم است. این کهن‌الگوها در وجود شما بسیار فعال بوده و موضوع داستان‌های زندگی شما را شکل می‌دهند و شما پاداش‌های مربوط به آن‌ها را دریافت می‌نمایید. یک یا دو تا از آن‌ها احتمالاً هدف قلبی زندگی شما را دربر می‌گیرد. بقیة آن‌ها مربوط به چالش‌هایی هستند که در حال حاضر با آن‌ها روبه‌رو هستید. اگر در این گروه هیچ کهن‌‌الگویی ندارید، 2 تا 4 کهن‌الگوی اول گروه بعدی الگوهای اصلی شما را تشکیل می‌دهند.

60 تا 80درصد.

کهن‌الگوهای این گروه تا حدودی در شما حضور و فعالیت دارند، اما دیدگاه‌ها و فلسفة شما را نسبت به زندگی شکل نمی‌دهد. این کهن‌الگوها به شکل پراکنده و نامرتبی در شخصیت شما حضور دارند. به عنوان مثال ممکن است به برخی از سؤال‌های مربوط به این الگو‌ها، امتیاز بالا و به برخی دیگر امتیاز پایین داده باشید.

40 تا 60 درصد.

کهن‌الگوهای این گروه در شما شدت بسیاری ندارد و اغلب آن‌ها را کم اهمیت به شمار می‌آورید. شما نمی توانید کسانی را که داستان زندگی‌شان به این اسطوره‌ها مربوط می‌شود، به آسانی درک کنید. به طور کلی این کهن‌الگوها، تأثیر قابل توجهی روی داستان زندگی شما ندارند.

0تا 40 درصد.

امتیازهای پایین‌تر از 40 درصد، نشان می‌دهد شما فعالانه از این کهن‌الگوها اجتناب می‌ورزید. زیرا معتقدید این الگوها نامطلوب و منفی هستند، یا در گذشته بیش از حد این کهن‌الگوها را ابراز نموده‌اید، در نتیجه ممکن است کسانی که این تمایلات را از خود نشان می‌دهند، زننده و بیزارکننده به حساب آورید. البته ممکن است، مخالفت شما با این کهن‌الگوها به شکل ناخودآگاه ابراز شود.