عاشق

اگر کهن‌الگوی عاشق در وجود شما فعال باشد بر این باورید که پاسخ اصلی و نهایی، عشق است.

هدف: سعادت

ترس: از دست دادن عشق

اژدها/مشکل: من آنرا دوست دارم

عکس العمل در مقابل وظایف: به دنبال سعادت رفتن

هدیه/ فضیلت: تعهد، شور و شوق، لذت جسمانی

اشتباهات: شیئ پنداری افراد، اعتیاد به روابط جنسی

ماهیت اعتیاد: اعتماد و روابط

زمینه اعتیاد به: روابط جنسی

کهن الگوی عاشق شامل انواع عشق از عشق مادر فرزندی گرفته تا عشق‌های دوستی و عشق‌های روحانی را شامل می‌شود. درست است که عشق همواره با درد و دوری و رنج همراه است اما تجربه‌ای از لذت و رسیدن به صمیمیت را به ارمغان می‌آورد. این کهن الگو بر این اساس است که تعهد داشته باشید تا بتوانید سعادت را دنبال کنید. عاشق به دنبال سعادت از پی عشق واقعی است. این کهن الگو اغلب با شور و شوق به دنبال رابطه است به صورتی که تمام تعهدات و انرژی خود را صرف آن می‌کنند تا در مقابل از طرف مقابل عشق دریافت کنند. ترس این کهن الگو از نتها ماندن و از دست دادن عشق است که او را در این رابطه نگه می‌دارد.

رشد عاشق در زندگی

تعصب و بی‌‌بند و باری اجتماعی «عاشق» را تهدید می‌کند. «عاشق» تکامل خود را از طریق یاری مردم برای شناخت انواع عشق، از زناشویی و خانوادی گرفته تا شغلی و فرهنگی، به دست می‌آورد. او مردم را در احیا و ابراز مناسب این عشق‌ها راهنمایی می‌کند. ابراز و استفاده از انرژی مثبت عشق ما را به یکدیگر نزدیک می‌کند و همة امور را از رابطة زناشویی گرفته تا آرمان‌های معنوی و افکار تازه پشتیبانی می‌کند.

در دنیای کار و شغل

شوق و انگیزة «عاشق» قابل توجه، فراگیر و تأثیرگذار است. عشق او اغلب به همکارانش انتقال یافته و باعث می‌شود کارشان را با انرژی و رضایت بیش‌تری انجام دهند. «عاشق‌ها» رابطة دیگران را نزدیک نگاه می‌دارند و همکاری بین آن‌ها را افزایش می‌دهند. مدیران «عاشق» دوست و همکار کارمندان خود نیز هستند. اگر آگاهی و مهارت کافی در زمینة عواطف کسب کرده باشند، می‌توانند دیگران را در مطرح کردن اختلاف‌های‌شان به شیوه‌ای سازنده و همچنین در حفظ رابطه‌شان یاری دهند.

سایه کهن الگو

این کهن الگو می‌تواند به صورت منفی هم جلوه کند، این کهن الگو ممکن است در معرض گمراهی به صورتی قرار گیرد که عشق وسیله‌ای برای فتح و پیروزی شود. گاهی به صورت معتاد شدن به عشق وابستگی شدید به عشق بروز می‌کند. در مواقعی به صورت عادتی می‌شود که مقابل عشق نه گفتن سخت می‌شود. این نقاط منفی باعث می‌شوند که فرد هنگامی که ترک می‌شود به طور کامل نابود شود.

کارهایی که برای عاشق مفید است:

Ÿ  رعایت حد و مرز و حریم خود و دیگران و فراگیری ویژگی‌های روابط سالم دوستانه، خانوادگی و زناشویی

Ÿ  ابراز عشق و توجه به چیزها و کارهای عاطفی، از عطر چای گرفته تا آواز پرندگان

Ÿ  تعهد و خیرخواهی نسبت به اطرافیان و عزیزان، حتی زمانی که رابطه یا پروژه‌ای دوام نمی‌آورد.

Ÿ  ایجاد اعتماد به نفس و هویتی که به کمک آن بتوانید در دشواری‌های رابطه و ایام بی‌عشق یا کم عشق نیز راه و زندگی خود را ادامه دهید.

Ÿ  ایجاد تعادل و توازن بین توانایی‌های «عاشق» و «جستجوگر»

80 تا 100 درصد.

اگر کهن‌الگویی از 80 تا 100 درصد امتیاز بگیرد، می‌توان گفت این الگو در هدایت شما بسیار مطرح و مهم است. این کهن‌الگوها در وجود شما بسیار فعال بوده و موضوع داستان‌های زندگی شما را شکل می‌دهند و شما پاداش‌های مربوط به آن‌ها را دریافت می‌نمایید. یک یا دو تا از آن‌ها احتمالاً هدف قلبی زندگی شما را دربر می‌گیرد. بقیة آن‌ها مربوط به چالش‌هایی هستند که در حال حاضر با آن‌ها روبه‌رو هستید. اگر در این گروه هیچ کهن‌‌الگویی ندارید، 2 تا 4 کهن‌الگوی اول گروه بعدی الگوهای اصلی شما را تشکیل می‌دهند.

60 تا 80درصد.

کهن‌الگوهای این گروه تا حدودی در شما حضور و فعالیت دارند، اما دیدگاه‌ها و فلسفة شما را نسبت به زندگی شکل نمی‌دهد. این کهن‌الگوها به شکل پراکنده و نامرتبی در شخصیت شما حضور دارند. به عنوان مثال ممکن است به برخی از سؤال‌های مربوط به این الگو‌ها، امتیاز بالا و به برخی دیگر امتیاز پایین داده باشید.

40 تا 60 درصد.

کهن‌الگوهای این گروه در شما شدت بسیاری ندارد و اغلب آن‌ها را کم اهمیت به شمار می‌آورید. شما نمی توانید کسانی را که داستان زندگی‌شان به این اسطوره‌ها مربوط می‌شود، به آسانی درک کنید. به طور کلی این کهن‌الگوها، تأثیر قابل توجهی روی داستان زندگی شما ندارند.

0تا 40 درصد.

امتیازهای پایین‌تر از 40 درصد، نشان می‌دهد شما فعالانه از این کهن‌الگوها اجتناب می‌ورزید. زیرا معتقدید این الگوها نامطلوب و منفی هستند، یا در گذشته بیش از حد این کهن‌الگوها را ابراز نموده‌اید، در نتیجه ممکن است کسانی که این تمایلات را از خود نشان می‌دهند، زننده و بیزارکننده به حساب آورید. البته ممکن است، مخالفت شما با این کهن‌الگوها به شکل ناخودآگاه ابراز شود.