حاکم

اگر کهن‌الگوی حاکم در وجود شما فعال باشد بر این باورید که باید تسلط داشته باشید.


هدف: فرمان دادن

ترس: هرج و مرج

اژدها/مشکل: پیدا کردن کاربردهای مخرب

عکس العمل در مقابل وظایف: مسئولیت کامل زندگی را به عهده گرفتن

هدیه/ فضیلت: مسئولیت پذیری، کنترل داشتن، دانایی

اشتباهات: کنترل بیش از حد

ماهیت اعتیاد: کنترل، وابستگی

زمینه اعتیاد به: خلاقیت


کهن الگوی حاکم به ما الهام می‌بخشد تا مسئولیت زندگی خود رادر تلاش‌های خود و در جامعه و در اشلی بزرگتر پیدا کنیم. اگر این قهمرمان بتواند بر وسوسه‌های خود برای غالب شدن بر دیگران قائق آید، می‌تواند محیط آزادی برای استعداد‌ها و دور نماهای نگرانی‌های زندگی رقم بزند. تلاش این کهن الگو بر خلق دستورات و ساختارهایی است بتوان با آن جامعه‌ای پویا داشت و طرف‌های مورد نظر حاکم بتوانند به صورت آزاد و شاد زندگی کنند. این کار الزاماً کار آسانی نیست در حالی که نباید فرمان‌ها و شورش‌ها از هم جدا فرض شوند و حاکم باید به تعهداتش عمل کند. موانع بر سر راه این کهن الگو زیاد است و او باید با مسئولیت پذیری به تعهداتش عمل کند.


رشد حاکم در زندگی

سنجش تأثیر افکار و رفتار ما روی اطرافیان، اجتماع و سازمان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا جامعه نیازمند شهروندان و همچنین مدیران لایق و سیاستمدار است. از سنین پایین و ابتدای دوران تحصیل، مسئولیت‌های زندگی شروع می‌شود و توجه به جایگاه و نقش مهم مدیر در پیشرفت فردی و اجتماعی، کارایی قابل توجهی پیدا می‌کند.


در دنیای کار و شغل

«حاکم‌»‌ها در پدید آوردن ساختار، سیاست و دستورالعمل‌هایی که در صرفه‌جویی وقت و آسان کردن کارها مؤثرند مهارت دارند. آن‌ها توانایی خوبی در ایجاد ارتباط با دیگران و کنار آمدن با فرآیندهای سازمانی و سیاسی از خود نشان می‌دهند. حاکم‌ها در سختی‌ها مسئولیت‌پذیر و قابل اعتماد هستند. آن‌ها در رسیدگی به امور دیگران و حل مسائلی که در پدید آمدشان نقشی نداشته‌اند نیز کوتاهی نمی‌کنند.


سایه کهن الگو

این کهن الگو می‌تواند به صورت منفی هم بروز کند زمانی که به یک حاکم ستمکار تبدیل شود و با لجبازی اصرار بر راه خود را داشته باشد و با طرد عناصر خلاق از سرزمین خود بخواهد قدرت مطلقه باشد. این حاکم زن یا مرد با پرخاشگری سعی در کنترل اوضاع دارد. شعار اصلی این کهن الگوی منفی این است که "سر او را بزنید". برخی از کسانی که با این کهن الگو مشکل دارند به این صورت عمل می‌کنند در صورتی که نمی‌دانند چطور می‌توانند مسئولیت کارهای خود را بپذیرند. همچنین این کهن الگو می‌تواند به صورت رفتار در کسانی بروز کند که تمایل زیادی در کنترل افراد و اوضاع دارند.


کارهایی که برای حاکم مفید خواهد بود:

Ÿ  تعهد به مدیریت عادلانه‌ای که نیاز همه را در نظر می‌گیرد.

Ÿ  سهیم کردن سایرین در قدرت و مسئولیت

Ÿ  به خاطر سپردن این مطلب که نمی‌توانید مردم را مجبور به انجام دادن کاری کنید، اما قادرید با در میان گذاشتن بینش و اهداف ارزشمندی که حقوق و منافع‌شان را در نظر می‌گیرد، به آن‌ها انگیزة کار و فعالیت دهید.

Ÿ  نشان دادن همان رفتاری که از دیگران انتظار دارید.

Ÿ  ایجاد تعادل و توازن بین توانایی‌های «حاکم» و «جادوگر»


درصدهایی که روی نمودار دریافت کردید به چه معناست؟

80 تا 100 درصد.

اگر کهن‌الگویی از 80 تا 100 درصد امتیاز بگیرد، می‌توان گفت این الگو در هدایت شما بسیار مطرح و مهم است. این کهن‌الگوها در وجود شما بسیار فعال بوده و موضوع داستان‌های زندگی شما را شکل می‌دهند و شما پاداش‌های مربوط به آن‌ها را دریافت می‌نمایید. یک یا دو تا از آن‌ها احتمالاً هدف قلبی زندگی شما را دربر می‌گیرد. بقیة آن‌ها مربوط به چالش‌هایی هستند که در حال حاضر با آن‌ها روبه‌رو هستید. اگر در این گروه هیچ کهن‌‌الگویی ندارید، 2 تا 4 کهن‌الگوی اول گروه بعدی الگوهای اصلی شما را تشکیل می‌دهند.

60 تا 80درصد.

کهن‌الگوهای این گروه تا حدودی در شما حضور و فعالیت دارند، اما دیدگاه‌ها و فلسفة شما را نسبت به زندگی شکل نمی‌دهد. این کهن‌الگوها به شکل پراکنده و نامرتبی در شخصیت شما حضور دارند. به عنوان مثال ممکن است به برخی از سؤال‌های مربوط به این الگو‌ها، امتیاز بالا و به برخی دیگر امتیاز پایین داده باشید.

40 تا 60 درصد.

کهن‌الگوهای این گروه در شما شدت بسیاری ندارد و اغلب آن‌ها را کم اهمیت به شمار می‌آورید. شما نمی توانید کسانی را که داستان زندگی‌شان به این اسطوره‌ها مربوط می‌شود، به آسانی درک کنید. به طور کلی این کهن‌الگوها، تأثیر قابل توجهی روی داستان زندگی شما ندارند.

0تا 40 درصد.

امتیازهای پایین‌تر از 40 درصد، نشان می‌دهد شما فعالانه از این کهن‌الگوها اجتناب می‌ورزید. زیرا معتقدید این الگوها نامطلوب و منفی هستند، یا در گذشته بیش از حد این کهن‌الگوها را ابراز نموده‌اید، در نتیجه ممکن است کسانی که این تمایلات را از خود نشان می‌دهند، زننده و بیزارکننده به حساب آورید. البته ممکن است، مخالفت شما با این کهن‌الگوها به شکل ناخودآگاه ابراز شود.