فرزانه

اگر کهن‌الگوی فرزانه در وجود شما فعال باشد بر این باورید که حقیقت شما را به مقصد آزادی خواهد رساند.

هدف: حقیقت

ترس: فریب

اژدها/مشکل: پا فرا تر گذاشتن

عکس العمل در مقابل وظایف: دست یابی به روشنگری

هدیه/ فضیلت: حکمت، دانش، مستقل بودن، کنجکاوی

اشتباهات: بیش از حد نقادی کردن، خود نمایی، عالم بی عمل، فاقد احساس

ماهیت اعتیاد: داوری کردن بیش از حد

زمینه اعتیاد به: خود محوری، مواد آرامبخش

کهن الگوی فرزانه به دنبال حقیقت است که می‌تواند به او آزادی و رهایی ببخشد. مخصوصاً اگر فرزانه بر وسوسه دگم بودن فائق آید. این کهن الگو به ما کمک می‌کند تا عاقل شویم و خودمان و جهان را به عنوان بخشی از هستی ببینیم. کهن الگوی فرزانه به دنبال حقیقت و روشنی است که در فراسوی دانش قرار دارد. خطر و ترسی که برای فرزانه وجود دارد اینست که تمام عقلانیت و پختگی او بر روی سنگ بنای کج و اشتباهی بنا شده باشد. امید این کهن الگو اینست که بر اساس صداقت عمل کند و یاد بگیرد شفافیت و حقیقت را ببیند و از دروغ و تشخیص دهد.

رشد فرزانه در زندگی

لازمة پشتیبانی از «فرزانه» داشتن مدارس و سیستم آموزشی عالی‌ای است که روش‌های یادگیری گوناگون را به کار می‌گیرند و حس کنجکاوی و فراگیری را بیدار می‌کنند. بزرگسالان نیز نیازمند بالا بردن سطح معلومات و دریافت تعلمیات تازة شغلی هستند. خواستة دیگر «فرزانه» این است که رسانه‌ها، اطلاعات دقیق و کافی دربارة مطالب مهم روز چاپ کنند، نه این‌که بیش‌تر به وقایع روزمرة زندگی و برد و باخت‌های دیگران بپردازند.

در دنیای کار و شغل

مهارت‌های اصلی و عالی مدیران «فرزانه» تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، بررسی، پژوهش و تصمیم‌گیری منطقی هستند و کل نگر اند. آن‌ها قادرند زمانی که دیگران در نگرانی کامل به سر می‌برند قدری از مطلب دور شوند، کل موضوع را در نظر بگیرند و تکلیف خود را بدانند. شخصیت «فرزانه» آرامش‌بخش است و سبک مدیریت او کارها را پله‌پله و حساب شده پیش می‌برد. بدین ترتیب کارمندان می‌بینند و متوجه می‌شوند که کارها به موقع و درست انجام می‌شوند.

سایه کهن الگو

این کهن الگو می‌تواند به قاضی بی احساس، نژاد پرست، بی رقت، دگم تبدیل شود که همواره در حال قضاوت دیگران است که بقیه به اندازه کافی خوب نیستند و یا کار درست را نمی‌توانند انجام دهند.

کارهایی که برای فرزانه مفید خواهد بود:

Ÿ  دوری از تفکر خشک و پذیرفتن اطلاعات و پیشنهادهای تازه‌ای که ممکن است با افکار قبلی شما تفاوت یا مغایرت داشته باشند.

Ÿ  توجه به آنچه که در دنیای بیرون نتیجه و جواب مثبت می‌گیرد، به جای مطالبی که به دلیل پیچیده بودن‌شان ذهن شما را سرگرم می‌کنند.

Ÿ  برقراری مکالمه و ارتباط مثبت به جای خودنمایی و ابراز بی‌‌جای دانش و استعداد خود

Ÿ  توجه به احساس‌ها، الهام‌ها و آگاهی‌های جسمی

Ÿ  ایجاد تعادل و توازن بین توانایی‌های «فرزانه» و «دلقک»

80 تا 100 درصد.

اگر کهن‌الگویی از 80 تا 100 درصد امتیاز بگیرد، می‌توان گفت این الگو در هدایت شما بسیار مطرح و مهم است. این کهن‌الگوها در وجود شما بسیار فعال بوده و موضوع داستان‌های زندگی شما را شکل می‌دهند و شما پاداش‌های مربوط به آن‌ها را دریافت می‌نمایید. یک یا دو تا از آن‌ها احتمالاً هدف قلبی زندگی شما را دربر می‌گیرد. بقیة آن‌ها مربوط به چالش‌هایی هستند که در حال حاضر با آن‌ها روبه‌رو هستید. اگر در این گروه هیچ کهن‌‌الگویی ندارید، 2 تا 4 کهن‌الگوی اول گروه بعدی الگوهای اصلی شما را تشکیل می‌دهند.

60 تا 80درصد.

کهن‌الگوهای این گروه تا حدودی در شما حضور و فعالیت دارند، اما دیدگاه‌ها و فلسفة شما را نسبت به زندگی شکل نمی‌دهد. این کهن‌الگوها به شکل پراکنده و نامرتبی در شخصیت شما حضور دارند. به عنوان مثال ممکن است به برخی از سؤال‌های مربوط به این الگو‌ها، امتیاز بالا و به برخی دیگر امتیاز پایین داده باشید.

40 تا 60 درصد.

کهن‌الگوهای این گروه در شما شدت بسیاری ندارد و اغلب آن‌ها را کم اهمیت به شمار می‌آورید. شما نمی توانید کسانی را که داستان زندگی‌شان به این اسطوره‌ها مربوط می‌شود، به آسانی درک کنید. به طور کلی این کهن‌الگوها، تأثیر قابل توجهی روی داستان زندگی شما ندارند.

0تا 40 درصد.

امتیازهای پایین‌تر از 40 درصد، نشان می‌دهد شما فعالانه از این کهن‌الگوها اجتناب می‌ورزید. زیرا معتقدید این الگوها نامطلوب و منفی هستند، یا در گذشته بیش از حد این کهن‌الگوها را ابراز نموده‌اید، در نتیجه ممکن است کسانی که این تمایلات را از خود نشان می‌دهند، زننده و بیزارکننده به حساب آورید. البته ممکن است، مخالفت شما با این کهن‌الگوها به شکل ناخودآگاه ابراز شود.