كهن الگوي اسطوره اي مردان


تعداد سوالات
104
مدت زمان
30 دقیقه

شروع آزمون


آزمون كهن الگوي اسطوره اي مردان (Men Archetypes) توسط جين شينودا بولن روانپزشك و نويسنده آمريكايي معرفي شده است. او با تاثير از يونگ كتاب هاي متعددي در زمينه ي روانشناسي كهن الگويي نوشته است. معروفترين كتاب هاي او «خدابانوان درون زنان» و «خدايان درون مردان»است. او اعتقاد دارد كه هر كهن الگوي مردانه و زنانه، در برگيرنده الگوي رفتاري و تمايلات و نيازهايي خاص خود است. با شناخت كهن الگوهاي فعال در هر تيپ شخصيتي، توانايي پيش بيني نيازها و استعدادها، نقاط ضعف و قوت را خواهيم دانست و به طبع اين شناخت، توانايي مديريت خود در مسير موفقيت امكان پذير مي‌گردد.


نظريه ي كهن الگوهاي اساطيري يا آركتايپ‌ها (Archetype) اولين بار توسط كارل گوستاو يونگ روانپزشك و متفكر سويسي مطرح شد. يونگ را به همراه فرويد از بنيان گذاران دانش نوين روانكاوي قلمداد مي‌كنند. محققين درباره ي يونگ بيان كرده‌اند كه "هرچه فرويد ناگفته گذاشته، يونگ تكميل كرده است." يونگ پس از تحليل ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعي به منظور مشخص كردنانواع تيپ‌هاي شخصيتي و الگوهاي رفتاري، نظريه ي آركتايپ‌ها را ارائه داد. وي معتقد بود كه انسان‌ها بر طبق الگوهاي از پيش تعيين شده كه ريشه در ناخودآگاه فردي و جمعي دارند، رفتار مي‌كنند.

در اين نظريه 8 الگو رفتاري براي مردان، به شرح زير در نظر گرفته شده است:


  • زئوس
  • آپلو
  • پوزيدون
  • هرمس 
  • هادس
  • آرس
  • هفائستوس
  • ديونيسوس 


قابل ذكر است معمولا تيپ شخصيتي هر فردي، تركيبي از دو يا چند كهن الگو (آركتايپ) مي باشد كه البته هيچ كهن الگو بر ديگري برتري ندارد و از ديدگاه كسب و كار هر كدام مناسب موقعيت خاصي هستند.

تست و تايپ بر اين عقيده است كه با شناخت عميق كهن الگوها و تركيب تفاسير آن با ساير ابزارهاي استاندارد روانشناسي در حوزه كسب و كار، مي‌توان تصويري چند بعدي از تيپ‌هاي شخصيتي استنباط نمود. از نظر تست و تايپ اين تفاسير چند وجهي، لازمه و اولين قدم جهت رسيدن به تعامل سازنده در محيط كار، مذاكرات نتيجه بخش، رشد كسب و كار، برندها و پرسنال برندينگ مي‌باشد.

نكاتي در رابطه با جواب دهي به سوالات:


در پاسخ به سؤالاتي همانند ازدواج، فرزندان، شغل و ... در صورتي كه هنوز ازدواج نكرده ايد يا فرزند نداريد و يا شاغل نشده ايد و ...، گزينه اي را انتخاب كنيد كه براي خود پيش بيني مي كنيد. 

در ساير موارد فقط گزينه اي را انتخاب كنيد كه به ويژگيها و شخصيت حال حاضر شما مربوط مي شود، نه ويژگيهايي كه مي خواهيد داشته باشيد و يا ديگران از شما توقع دارند.

از آن جا كه انرژيهاي مردانه به نام آنيموس در وجود هر زني نيز حضور دارند، تست و تايپ توصيه مي كند زنان نيز به سوالات اين بخش پاسخ دهند.


شروع آزمون