كهن الگوي اسطوره اي زنان


تعداد سوالات
91
مدت زمان
30 دقیقه

شروع آزمون


آزمون كهن الگوي اسطوره اي زنان (Women Archetypes) توسط جين شينودا بولن روانپزشك و نويسنده ي آمريكايي معرفي شده است. او با تاثر از يونگ كتابهاي متعددي در زمينه ي روانشناسي كهن الگويي نوشته است. معروفترين كتاب هاي او «خدابانوان درون زنان» و «خدايان درون مردان» است. او اعتقاد دارد كه هر كهن الگوي مردانه و زنانه در برگيرنده ي الگوي رفتاري و تمايلات و نيازهاي خاص خود است. با شناخت كهن الگوهاي فعال در هر تيپ شخصيتي، توانايي پيش بيني نيازها و استعدادها، نقاط ضعف و قوت را خواهيم دانست و به طبع اين شناخت، توانايي مديريت خود در مسير موفقيت امكان پذير مي گردد.

نظريه ي كهن الگوهاي اساطيري يا آركتايپ ها اولين بار توسط كارل گوستاو يونگ روانپزشك و متفكر سوئيسي مطرح شد. يونگ را به همراه فرويد از بنيانگذاران دانش نوين روانكاوي قلمداد مي كنند. محققين درباره ي يونگ بيان كرده اند كه "هرچه فرويد ناگفته گذاشته، يونگ تكميل كرده است." يونگ پس از تحليل ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعي به منظور مشخص كردن انواع تيپ هاي شخصيتي و الگوهاي رفتاري، نظريه ي آركتايپ ها را ارائه داد. وي معتقد بود كه انسان ها بر طبق الگوهاي از پيش تعيين شده كه ريشه در ناخودآگاه فردي و جمعي دارند، رفتار مي كنند.


در اين نظريه 7 الگوي رفتاري براي زنان، به شرح زير در نظر گرفته شده است:

  • آفرديت
  • پرسفون
  • هستيا
  • هرا
  • آتنا
  • ديميتر
  • آرتميس

قابل ذكر است معمولا تيپ شخصيتي هر فرد، تركيبي از دو يا چند كهن الگو (آركتايپ)، مي باشد كه البته هيچ كهن الگو بر ديگري برتري ندارد و از ديدگاه كسب و كار هر كدام مناسب موقعيت خاصي هستند.تست و تايپ بر اين عقيده است كه با شناخت عميق كهن الگوها و تركيب تفاسير آن با ساير ابزارهاي استاندارد روانشناسي در حوزه كسب و كار، مي توان تصويري چند بعدي از تيپ هاي شخصيتي استنباط نمود. از نظر تست و تايپ اين تفاسير چند وجهي، لازمه و اولين قدم جهت رسيدن به تعامل سازنده در محيط كار، مذاكرات نتيجه بخش، رشد كسب و كار، برندها و پرسنال برندينگ مي باشد.

نكاتي در رابطه با جواب دهي به سوالات:

در پاسخ به سوالاتي همانند ازدواج، فرزندان، شغل و ... در صورتي كه هنوز ازدواج نكرده ايد يا فرزند نداريد و يا شاغل نشده ايد و ...، گزينه اي را انتخاب كنيد كه براي خود پيش بيني مي كنيد. 

در ساير موارد فقط گزينه اي را انتخاب كنيد كه به ويژگيها و شخصيت حال حاضر شما مربوط مي شود، نه ويژگيهايي كه مي خواهيد داشته باشيد و يا ديگران از شما توقع دارند.

از آن جا كه انرژيهاي زنانه به نام آنيما در وجود هر مردي نيز حضوردارند، تست و تايپ توصيه مي كند مردان نيز به سوالات اين بخش پاسخ دهند.


شروع آزمون