چپ مغزي و راست مغزي


تعداد سوالات
21
مدت زمان
5 دقیقه

شروع آزمون


فرضيه ي تفكر چپ مغزي و راست مغزي اولين بار در اواخر دهه 60 ميلادي توسط دانشمندي به نام "رادجر دبليو اسپري" مطرح شد. او كشف كرد كه انسان ها به دو صورت كاملاً متفاوت فكر مي كنند. اين دانشمند در سال 1981 جايزه ي نوبل را از آن خود كرد. 

 آيا ميدانيد كدام نيمكره مغزي شما فعال تر است؟

همانطور كه مي‌دانيد مغز انسان از دو نيمكره تشكيل شده است كه از لحاظ ظاهري، بسيار شبيه به هم هستند، اما از نظر كارايي با هم متفاوت اند. نيمكره ي چپ با نام نيمكره ي ديجيتالي مشهور است و نيمكره ي راست با نام آنالوگي شناخته مي‌شود. راست مغزها ديداري هستند و در پردازش اطلاعات به صورت كل نگر مي باشند و بررسي جزئيات براي ايشان، در مرحله ي دوم پردازش اطلاعات انجام مي پذيرد. چپ مغزها تحليلي هستند و اول جزئيات را مورد بررسي قرار مي‌دهند، سپس به كل موضوع مي پردازند. در اين آزمون افراد از لحاظ تكيه بر توانايي هاي نيمكره راست يا نيمكره چپ مغز خود، به 5 دسته، به شرح زير تقسيم بندي مي شوند:


  • چپ مغز افراطي
  • چپ مغز
  • ميان مغز
  • راست مغز
  • راست مغز افراطي


قابل ذكر است كه راست مغزي و چپ مغزي ارجحيتي نسبت به هم ندارند و از ديدگاه تست و تايپ، هر سازمان و كسب و كاري نيازمند رويكرد هاي متفاوت و مكمل در سطوح مختلف كاري خود ميباشد. مهمترين نكته اين است كه هر تيپ شخصيتي، در جايگاه متناسب با استعدادها و توانايي هايش قرار گيرد.

شناخت مخاطب از نظر چپ يا راست مغزي، تاثير بسزايي در برنامه ريزي ارتباطي و تاثير گذاري دارد. به عنوان مثال، به كارگيري برخي از راهكارها و داشتن ديد چپ مغزي و راست مغزي مي‌تواند در سيستم فروش به طور فزاينده‌اي كاربردي باشد. يك مشتري راست مغز در جلسه ي مذاكره، ممكن است در هنگام پرزنت تيم فروش، بهره‌اي نبرد مگر آن كه ابتدا يك برداشت و ديد كلي از مطلب به او داده شود. و برعكس يك مشتري چپ مغز هنگامي در جلسه فروش جذب مي شود كه جزئيات مورد بررسي باشند و نه ديد كلي. 


شروع آزمون