سبك يادگيري


مبلغ آزمون
200,000 ریال
تعداد سوالات
12
مدت زمان
15 دقیقه

شروع آزمون


تفاوت هاي فردي در يادگيري از دير باز مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفته است. اين عقيده كه تفاوت هاي افراد در يادگيري صرفاً ناشي از تفاوت هاي آن ها در هوش و توانايي است تا مدت ها در دنياي تعليم و تربيت پذيرفته شده بود، اما بعدها تغيير يافت. پژوهشگران نشان دادند كه دانش آموزان سبك هاي يادگيري متفاوتي دارند، يعني اطلاعات را از راه هاي مختلف تجزيه و تحليل مي كنند و ياد مي گيرند. امروزه كاملاً مشخص شده است كه تفاوت‌هاي افراد در يادگيري فقط تا حدي به هوش و توانايي‌هاي آن‌ها بستگي دارد؛ بنابراين عوامل ديگري نظير ويژگي‌هاي شخصيتي، دشواري تكليف‌ها و تفاوت سبك‌ها نيز در اين امر دخيل‌اند. در مجموع اصطلاح سبك، به الگوي غالب فرد در انجام دادن كارها اشاره دارد. سبك يادگيري، روش ترجيحي يا معمول فرد براي يادگيري است.

سبك‌ها مانند توانايي‌ها تا حدود زيادي حاصل تعامل فرد با محيط و قابل توسعه و تحول‌اند. بنابراين، سبك‌ها ثابت نيستند بلكه سيال‌اند، به اين معني كه سبك‌هاي متفاوت چه بسا در موقعيت‌هاي متفاوتي به‌كار گرفته مي شوند. فردي كه در يك موقعيت به سبك خاصي عمل مي‌كند ممكن است در موقعيتي ديگر به سبك ديگري عمل كند. پس، هر چند افراد بيش‌تر سبك خاصي دارند و آن را به‌كار مي‌گيرند، اما در چهارچوب آن سبك محبوس نمي‌مانند و قادرند سبك‌هاي مختلف خود را با موقعيت‌ها و تكاليف مختلف هماهنگ سازند. ديويد کُلب در سال 1974 به‌منظور فراهم ساختن درك بهتري از روش‌هاي متفاوت افراد در يادگيري، نظريه‌ي سبك‌هاي يادگيري خود را مطرح ساخت.

ما از چهار روش، احساس كردن (انجام تكاليف در منزل)، تماشا كردن (مشاهده پاورپوينت و چند رسانه اي ها در كلاس)، فكر كردن (هنگام تدريس معلم) يا انجام دادن (انجام تكاليف گروهي و مباحثه) ياد مي گيريم.

از تركيب اين شيوه هاي يادگيري چهار سبك، به نام هاي واگرا، جذب كننده، هم گرا و انطباق يابنده به وجود مي آيند.


شروع آزمون