آركتايپ يونگ (قهرمان درون)


مبلغ آزمون
260,000 ریال
تعداد سوالات
72
مدت زمان
30 دقیقه

شروع آزمون


نظريه ي كهن الگو ها يا آركتايپ ها، اولين بار توسط كارل گوستاو يونگ روانپزشك و متفكر سوئيسي مطرح شد. يونگ را به همراه فرويد از بنيانگذاران دانش نوين روانكاوي قلمداد مي كنند. محققين درباره ي يونگ بيان كرده اند كه "هرچه فرويد ناگفته گذاشته، يونگ تكميل كرده است."

يونگ، نظريه آركتايپ ها يا كهن الگو ها را با تحليل ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعي ارائه داد. يونگ معتقد بود برجستهترين ويژگي هاي مربوط به ناخودآگاه جمعي، نمادهاي كهن و شگفتانگيزي هستند كه آنها را كهن الگو يا آركتايپ ناميده است.

بعد ها اين نظريه كهن الگو ها يا آركتايپ هاي يونگ، توسط جوزف كمپبل توسعه يافت و در قالب سفر قهرماني مطرح شد. كمپبل معتقد بود كه هر شخص از بدو تولد تا مرگ، اين سفر قهرماني را طي ميكند. كريس واگلر از اولين كساني بود كه به بهره گيري از نظريه سفر قهرماني كمپبل در صنعت سينما پرداخت و اين نظريه  سفر قهرماني را به حوزه كسب و كار خويش در زمينه تنظيم سناريوها وارد نمود.

نهايتاً در سال 2001 مارگارت مارك و كارل پيرسون براي اولين بار نظريه استفاده از كهن الگوها يا آركتايپ هاي يونگ را در كسب و كار مطرح نمودند. از ديدگاه تست و تايپ نيز اين تقسيم بندي 12 گانه آركتايپ ها يا كهن الگوها از سريع ترين و دقيق ترين ابزار شناسايي شخصيت ها مي باشد كه مي تواند در پرسنال برندينگ و برند ها، كاربرد داشته باشد. از سوي ديگر آشنايي با دنياي ناخودآگاه خود و كهن الگو يا آركتايپ غالب خود يا مرحله سفر قهرماني در زندگي شخصي، تحولي شگرف در شكوفايي فردي ايجاد خواهد نمود زيرا درگير شدن و درماندن در سفر قهرماني دروني، پيامدهاي منفي گوناگوني خواهد داشت و آگاهي از اين ناخودآگاه، انسانها را در زندگي شخصي و كسب و كار به سوي پيشرفت و تعالي سوق مي دهد. 


نمونه گراف خروجي آزمون آركتايپ يونگ (قهرمان درون)


كاربردهاي آزمون آركتايپ يونگ ( قهرمان درون )

  • توسعه فردي

دسترسي به مدل آركتايپ ها يا كهن الگو ها براي توسعه فردي بر اساس بيداري قهرمان درون در واقع ابزاري است براي رشد، خود آگاهي و كشف استعدادها

  • توسعه سازماني

دسترسي و داشتن دانش آركتايپ ها در توسعه سازماني استفاده مي شود تا سيستم هاي اجتماعي را رمزگشايي كند.

  • برندينگ

شناخت مدل آركتايپ يا كهن الگو غالب در برندينگ شخصي، سازماني، توليدي، خدماتي و يا نام تجاري براي نشان دادن اينكه شما كه هستيد و ارزش پيشنهادي شما چيست استفاده مي شود.


هنگام پاسخ دادن به سؤال‌هاي اين آزمون مطالب زير را به خاطر داشته باشيد:

  • هيچ يك از كهن الگو ها از ساير كهن الگوها بهتر يا بدتر نيست. هر يك از دوازده كهن الگوي اين آزمون به نوبه ي خود ارزشمند است و هديه‌اي براي دنياي ما به ارمغان مي‌آورد. به همين دليل درست يا اشتباه بودن پاسخ‌ها در اين آزمونمطرح نبوده و معنايي ندارد
  •  با سرعتي كه براي‌‌ شما راحت است به سؤال‌ها پاسخ دهيد. صحيحترين پاسخ احتمالاً اولين عكس‌العمل و نظر شما است.
  •  لطفاً سوالي را بدون جواب نگذاريد.
  • اگر در مورد سؤالي شك داريد، جوابي را كه به نظر شما صحيح‌تر مي‌رسد انتخاب كنيد و سپس به سؤال بعدي بپردازيد.
  • وقايع چند ماه اخير زندگي‌تان را پايه و اساس پاسخ‌هاي خود قرار دهيد، نه آنچه در طول عمرتان يا فقط امروز تجربه كرده‌ايد.
  • اطمينان حاصل كنيد كه پاسخ‌هاي شما مربوط به خصوصيات و شخصيت كنوني شما مي‌شوند، نه خواصي كه مي‌خواهيد در آينده به دست آوريد يا آنچه فرد ديگري از شما مي‌خواهد.


شروع آزمون

آركتايپ يونگ (قهرمان درون)

مطالب مرتبط