تست و تايپ با ايجاد امكان دسترسي آنلاين و رايگان به آزمون‌هاي پر كاربرد و استاندارد تيپ شناسي در حوزه كسب و كار، مي‌تواند به عنوان دستياري براي متخصصين حوزه كسب و كار مورد استفاده قرارگيرد.

بسياري از پروژه‌ها كه نياز به تيپ شناسي و رفتار شناسي در سازمان‌ها و يا بازارهاي هدف دارند، مي‌توانند از تست‌هاي رايگان يا پنل‌هاي دسترسي براي بررسي اختصاصي پروژه‌هاي خود استفاده نمايند.

متخصصين همچنين مي‌توانند آزمون‌ها و پرسشنامه‌هاي حرفه اي، كه مرتبط با موضوع سايت مي باشد را، به منظور دريافت نظر مخاطبين، در سايت قرار دهند.

براي كسب اطلاعات بيشتر، لطفاً از طريق تماس با ما، در ارتباط باشيد.