براي پاسخ به سوالات زير ما به شما شركت در برنامه توسعه فردي دانشجويي را پيشنهاد مي كنيم.


دانشجويان عزيز:
شخصيت ما ابعاد پيچيده اي دارد كه بايد به آن‌ توجه كنيم. هر چه جنبه‌هاي بيشتري از شخصيت ما با كاري كه انجام مي‌دهيم همخواني داشته باشد، از كاري كه انجام مي‌دهيم راضي تر خواهيم بود. ما برنامه توسعه فردي را تدوين و به اجرا درآورده ايم كه در آن شما ميتوانيد با كمك مربيان ما به خودشناسي برسيد و براي خود برنامه ريزي داشته باشيد. ما در اين دوره نه تنها شما را با دنياي درون خودتان آشنا مي كنيم بلكه به شما مهارت هاي ارتباط موثر، رزومه نويسي و مهارت هاي مصاحبه استخدامي را ميآموزيم. 


سرفصل هاي دوره:


نتايج مورد انتظار پس از گذراندن دوره توسعه فردي دانشجويي:


براي اطلاعات بيشتر در مورد اين دوره، ثبت نام و يا اجراي آن در دانشگاه خود با ما در تماس باشيد.