مصاحبه استخدامي

در فرآيند جذب و استخدام، نوتريكا (تست و تايپ) به گونه‌اي به سازمان‌ها كمك مي‌كند، كه علاوه بر ويژگي‌هاي لازم براي شغل، شايستگي‌هاي متناسب با سازمان نيز در جلسات مصاحبه مورد ارزيابي قرار گيرد و افراد همسو با سازمان و مكمل ظرفيت‌هاي موجود در سازمان، براي ورود به سازمان رتبه بندي ‌گردند. در اين خدمت نوتريكا(تست و تايپ) با آزمون‌هاي خاص و مصاحبه‌هاي رفتاري كانديداهاي منتخب كارفرما را زير زره بين خود قرارداده و ابعاد شايستگي‌هاي سازماني، شغلي و تيمي و خصوصيات شخصيتي و رفتاري فرد را تحليل و آناليز مي‌كند تا بهترين‌ها در سازمان‌ها استخدام شوند و هزينه‌هاي كارفرما در جذب افراد نامناسب كاهش يابد.

مزاياي اين خدمت:


براي اطلاعات بيشتر با ما در تماس باشيد.

خدمات منابع انساني ، مشاوره منابع انساني ، جبران خدمات منابع انساني ، خدمات مشاوره مديريت منابع انساني ، خدمات مشاوره منابع انساني ، خدمات الكترونيكي منابع انساني ، شرح خدمات منابع انساني ، شركت خدمات منابع انساني ، خدمات مشاوره در حوزه منابع انساني