مصاحبه استخدامی

در فرآیند جذب و استخدام، نوتریکا (تست و تایپ) به گونه‌ای به سازمان‌ها کمک می‌کند، که علاوه بر ویژگی‌های لازم برای شغل، شایستگی‌های متناسب با سازمان نیز در جلسات مصاحبه مورد ارزیابی قرار گیرد و افراد همسو با سازمان و مکمل ظرفیت‌های موجود در سازمان، برای ورود به سازمان رتبه بندی ‌گردند. در این خدمت نوتریکا(تست و تایپ) با آزمون‌های خاص و مصاحبه‌های رفتاری کاندیداهای منتخب کارفرما را زیر زره بین خود قرارداده و ابعاد شایستگی‌های سازمانی، شغلی و تیمی و خصوصیات شخصیتی و رفتاری فرد را تحلیل و آنالیز می‌کند تا بهترین‌ها در سازمان‌ها استخدام شوند و هزینه‌های کارفرما در جذب افراد نامناسب کاهش یابد.

مزایای این خدمت:


برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

خدمات منابع انسانی ، مشاوره منابع انسانی ، جبران خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی ، خدمات مشاوره منابع انسانی ، خدمات الکترونیکی منابع انسانی ، شرح خدمات منابع انسانی ، شرکت خدمات منابع انسانی ، خدمات مشاوره در حوزه منابع انسانی