سخني با مادران و پدران:

جامعه اي سالم و پويا در گرو پرورش انسان هايي خود آگاه است كه از سنين پايين به شكوفايي و توانمندي هاي آن ها توجه شده و به خود باوري و خودشكوفايي رسيده اند. با توجه به اين مسئله كه افراد با هم متفاوتند و هر فردي توانايي هاي مخصوص به خود را دارد برنامه توسعه فردي دانش آموزي طرح ريزي شده است. در محيط آموزشي سنتي كه از همه افراد با انواع توانايي ها تنها يك نوع خروجي يا انتظار خواسته مي شود، سرخوردگي فردي و عدم دسترسي جامعه به انواع توانايي ها را به دنبال دارد. گروه تست و تايپ با تشكيل كارگروهي خبره در صدد مرتفع كردن اين مشكل در راستاي توانمند سازي دانش آموزان برآمده اند. اولياي گرامي مدارس:

ما در اين برنامه با علم به اين حقيقت كه انسان‌ها با يكديگر تفاوت دارند و هر شخصي براي رسالت خاصي آفريده شده است، كنار دانش آموزان حركت مي‌كنيم تا بيشتر با خود واقعي‌شان آشنا شوند و به طور فعال در روند شناخت خود نقش داشته باشند. زيرا بر اين باوريم كه ارتباط مستقيمي بين شناخت كامل خود و رضايت شغلي وجود دارد.


دانش آموزان عزيز:

آيا ميدانيد برنامه توسعه فردي چيست؟

شما پس از گذراندن اين دوره با توجه به شركت در آزمون هاي خودشناسي و دريافت توضيحات كامل و جامع در خصوص نتايج بدست آمده از تست‌هاي استعداديابي و شخصيت شناسي به سطح بالايي از خودشناسي مي‌رسيد، در همين راستا با علايق، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدهايي كه در محيط وجود دارد آشنا مي‌شويد، با اصول نوشتن استراتژي آشناشده و گام هاي 9 گانه تدوين استراتژي را تمرين و طي مي‌كنيد، بنابراين مي‌توانيد درباره انتخاب رشته تحصيلي و شغل خود با شناخت و اطمينان خاطر بيشترتصميم گيري كنيد.


سرفصل دوره


 ** در تمامي مراحل مربي در كنار دانش آموز است نه به عنوان شخصي كه به جاي دانش آموز كار كند و تصميم بگيرد و يا فقط تدريس كند، بلكه صرفا تسهيل گر آموزشي دانش آموز خواهد بود تا وي ماهي گيري را ياد بگيرد و در بقيه دوران زندگي شخصي و كاري خود اين اصول را بتواند بكار گيرد.**

خودشناسي:

            1. شناخت تيپ شخصيتي خود:

در برنامه توسعه فردي دانش آموزان، بچه‌ها با انواع تيپ هاي شخصيتي آشنا مي‌شوند و متوجه مي‌شوند كه باهم متفاوت‌اند و نبايد خودشان را با بقيه مقايسه كنند و هركدام يك گنج دروني دارند كه بايد به پرورش آن بپردازند. در نتيجه يادگيري اين مباحث اعتماد به نفس و عزت نفس دانش آموزان افزايش مي‌يابد

           2. قهرمان زندگي خود بودن:

دانش آموزان ياد مي‌گيرند كه شخصيت وابسته نداشته باشند، بتوانند خودشان را مديريت كنند و به عنوان يك شخص مستقل خودشان را بشناسند تا بتوانند راحت تر وارد جامعه شوند، ترس از اجتماعشان كم شود و بتوانند بعد از فارغ التحصيلي نقش خودشان در جامعه را پيدا كنند و بتوانند كه يك شخص مفيد و موثر باشند.


هدف گذاري استراتژيك:

مدل درست و اصولي و اكادميك هدف گذاري را ياد مي‌گيرند تا بتوانند در هر شرايطي براي زندگي خودشان برنامه ريزي استراتژيك انجام دهند و خودشان را در مواجهه با محيط تحليل كنند .خود شناسي در قسمت قبل اتفاق مي‌افتد تا افراد بتوانند بر اساس استعدادها و ابعاد شخصيتي خودشان برنامه ريزي كنند. در نتيجه هر شخص برنامه ي مخصوص به خودش را دارد كه منطبق بر نيازها و شخصيت خود فرد است كه اين امر باعث ميشود كه بهتر و با كيفيت تر به سمت هدف خود حركت كند .


ارتباط موثر:

ياد مي‌گيرند به چه شكل با افراد ديگر ارتباط داشته باشند و بتوانند تفاوت هاي همديگر را كه در بخش اول به آن اشاره شده است را درك كنند تا در محيط خانواده ، مدرسه و ... بتوانند حس رضايت داشته باشند و از ارتباطات خود بهترين استفاده ها را ببرند .


كارآفريني و كسب و كار:

با بازي‌هاي مختلف و كارگاه هاي جذاب، تمرين مي‌كنند تا ذهنيتي كارآفرينانه داشته باشند تا بتوانند براي موفقيت كاري و شغلي در آينده برنامه ريزي كنند و به شيوه ي درست و با ذهنيت هاي درست براي آن تلاش كنند.


نمونه اي بازخورد دانش آموزاني كه در دوره هاي قبل در اين كلاس شركت كرده اند را مي توانيد در فيلم زير ببينيد:


براي اطلاعات بيشتر و برگزاري اين دوره در دبيرستان خود با ما در تماس باشيد.