گروه تست و تايپ، همواره دست همكاري خود را به سوي تمامي افراد توانمند و مستعد مي گشايد. ما مشتاقانه منتظر نيروهاي توانمند و با انگيزه جديدي هستيم كه قصد دارند در زمينه هاي مختلف كار كنند و همزمان به دنبال مسير شغلي مشخص و شفاف هستند و مي خواهند اين رشد را هم در خود و هم در شرايط كاري خود حس كنند. اگر فكر مي كنيد پرتلاش، باهوش و خلاق هستيد و ميتوانيد در محيطي پويا و صميمي فعاليت كنيد، با ما در تماس باشيد. 

info@testotype.com

021-86083547

021-86081650