ارزیابی رفتاری 180 درجه 

در ارزیابی 180 درجه، کارکنان از نظر ابعاد مختلف شخصیتی، رفتاری و مدل ذهنی مورد بررسی قرار می گیرند. از آنجایی که افراد در پاسخگویی به سوالات ممکن است به جای "من حقیقی"، "من ایده آل" خود را در نظر گرفته باشند و یا در پاسخگویی به برخی از تست ها رویکردهای اشتباه دیگری را مد نظر قرار داده باشند. ما در نوتریکا به منظور کاهش خطاهای انسانی در پاسخگویی به آزمون ها و شناخت زوایای مختلف شخصیت و رفتارها، تلفیق تفسیر آزمون های روانشناسی معتبر، با یکدیگر را پیشنهاد میکنیم.

این گزارش ها می توانند متناسب با نیاز سازمان در زمینه های مختلف از جذب نیرو گرفته تا ارتقا و آموزش پرسنل، از ترکیب تفسیر آزمون های مختلف استفاده شوند. این ترکیب‌ها، به سازمان‌ها کمک می‌کند به درستی در مسیر توسعه پایدار، حرکت نمایند.

در این تفاسیر سعی شده است تا نقاط قوت و ضعف افراد به صورت کلی مد نظر قرار گیرد و راهکارهایی برای تبدیل شدن تهدیدها به فرصت‌ها داده شود. این تفاسیر جنبه راهکاری دارند و جنبه درمانی و روانشناسی ندارند. بیشتر سعی شده در حوزه توسعه و رشد فردی و راهکاری برای انتخاب شغل، تثبیت جایگاه شغلی و یا کسب و کار جدید باشند.

مزایای این خدمت:

....................................................................................................................

نوع خدمت:

گزارش کتبی آنلاین

اطلاعات بیشتر و لینک آزمون: 

به این لینک مراجعه کنید.