امتیاز بین 4 تا 9 در تست راست مغزی و چپ مغزی 

توانایی شخصیت چپ مغز : برنامه ریزی منطقی

این امتیاز نمایانگر آن است که فرد عمدتاً یک شخصیت چپ مغز است. نیمکره چپ مغز تحلیل‌گر است و به شیوه‌ای منطقی و عقلانی و ترتیبی عمل می‌کند. این نیمکره مسئول و کنترل کننده زبان، برررسی‌های عملی، عقلانیت و خردمندی است. شخص چپ مغز مایل است به شیوهای خطی به پردازش اطلاعات عمل کند. به عبارت دیگر از بخش‌های کوچک شروع کرده و به بالا می‌رود، در حالی که شخصیت راست مغز بر عکس عمل می‌کند و ابتدا تصویر اصلی و بزرگ را مجسم می‌نماید. همچنین نیمکره چپ به توالی به پردازش اطلاعات عمل می‌کند، برعکس نیمکره راست که به صورت اتفاقی عمل می‌کند از این رو شخصیت چپ مغز می‌تواند حسابدار و برنامه دهنده‌ی خوبی باشد. همچنین نقطه قوت شخصیت چپ مغز در شرح و بسط و توضیح خوب مسایل به صورت پیاپی ومتوالی است. شخصیت چپ مغز معمولا توانایی خوبی در استنتاج‌های منطقی دارد.

کاربرد تست چپ مغزی و راست مغزی در کسب و کار

به کارگیری برخی از راهکارها و داشتن دید چپ مغزی و راست مغزی می‌تواند در سیستم آموزشی به طور فزاینده‌ای کاربردی باشد. به عنوان مثال یک دانش آموز راست مغز در کلاس درس ممکن است در هنگام سخنرانی معلم بهره‌ای نبرد مگر آن که ابتدا یک برداشت و دید کلی از مطلب به او داده شود. و برعکس یک دانش آموز چپ مغز هنگامی در کلاس موفق است که جزئیات مورد بررسی باشند و نه دید کلی. این راهکار در مذاکره و فروش هم راهگشا می باشد. به عنوان مثال اگر مهارت کافی در تشخیص راست مغزی یا چپ مغزی داشته باشید و در جلسه مذاکره یا فروش باشید، میتوانید برنامه‌ریزی مناسبی برای شروع یا ادامه بحث براساس کلیات یا جزئیات را داشته باشید. راه مناسب تر و دقیق تر برای ارزیابی سریع و بکارگیری آن در جلسات کاری و مصاحبه ها، تست رفتارشناسی دیسک می‌باشد.