امتیاز بین 4 تا 9:

توانایی: برنامه ریزی منطقی.

امتیاز شما نمایانگر آن است که شما عمدتاً یک شخص چپ مغز هستید. نیمکره چپ مغز تحلیل گر است و به شیوه‌ای منطقی و عقلانی و ترتیبی عمل می‌کند. این نیمکره مسئول و کنترل کننده زبان، برررسی‌های عملی، عقلانیت و خردمندی است. شخص چپ مغز مایل است به شیوهای خطی، به پردازش اطلاعات عمل کند، به عبارت دیگر از بخش‌های کوچک شروع کرده و به بالا می‌رود، در حالی که شخص راست مغز بر عکس عمل می‌کند و ابتدا تصویر اصلی و بزرگ را مجسم می‌نماید. همچنین نیمکره چپ به توالی به پردازش اطلاعات عمل می‌کند، برعکس نیمکره ر است که به صورت اتفاقی عمل می‌کند از این رو اشخاص چپ مغز می‌توانند حسابدار و برنامه دهنده‌های خوبی از کار درآیند. همچنین نقطه قوت این اشخاص در شرح و بسط و توضیح خوب مسایل به صورت پیاپی ومتوالی است.

به کارگیری برخی از راهکارها و داشتن دید چپ مغزی و راست مغزی می‌تواند در سیستم آموزشی به طور فزاینده‌ای کار بردی باشد. به عنوان مثال یک دانش آموز راست مغز در کلاس درس ممکن است در هنگام سخنرانی معلم بهره‌ای نبرد مگر آن که ابتدا یک برداشت و دید کلی از مطلب به او داده شود. و برعکس یک دانش آموز چپ مغز هنگامی در کلاس موفق است که جزئیات مورد بررسی باشند و نه دید کلی.