امتیاز بین 12 تا 17 در تست راست مغزی و چپ مغزی

توانایی شخصیت راست مغز : خلاقیت و ایده پردازی

این امتیاز نمایانگر آن است که، شخص ویژگیهای شخصیت راست مغز را دارد. سمت راست مغز کنترل کننده توانایی درک فضایی و احساس هنرمندانه و افکار خلاقانه و مبتکرانه است. نیمکره راست مغز است که مسائل را به طور کلی و کل‌نگر مجسم و ادراک می‌کند. به عبارت دیگر شخص مایل است به جای مشاهده جزئیات سازنده و تشکیل دهنده، تصویر اصلی و بزرگ را ببیند. نیمکره راست مغز است که یک الگوی کلی را از قطعات جزیی و فردی بازسازی می‌کند و نقطه نظرات و نگرش‌های جدید را به وجود می‌آورد. یک شخصیت راست مغز از استعداد هنر و موسیقی برخوردار است و به کندو کاو در آداب مناسک، تشریفات، آیین‌ها، شعائر، عرفان و تصوف علاقه خاصی دارد. یک شخصیت راست مغز عمدتاً تمایل دارد به شیوه‌ای خلاقانه و ناخوداگاه، مسایل جدید را یاد بگیرد و همین منتهی به یک واکنش احساسی عاطفی، نسبت به شرایط و موقعیت‌های تحلیل گرایانه می‌شود. در بسیاری از موارد وقتی پاسخ صحیح یک سوال یا مشکل را دریافت می‌کند، بدون آن که بفهمد این پاسخ چگونه حاصل شده است به شهود و الهام خودش تکیه می‌نماید. نیمکره چپ مغز مسایل را به صورت سلسله وار تجزیه و تحلیل می‌کند در حالی که نیمکره راست به ندرت چنین پردازشی را ایفا می‌نماید. در نتیجه یک شخصیت راست مغز بدون آن که اولین کار را به اتمام برساند، مایل است از این شاخه به آن شاخه بپرد و به سراغ کار دیگری برود. این ویژگی می‌تواند یک نقطه ضعف محسوب شود چراکه گاهی اوقات شخص را با کارهای متعدد ناتمامی مواجه می‌کند. از این رو فهرست سازی و برنامه ریزی زمان بندی شده توصیه میگردد.

کاربرد تست راست مغزی و چپ مغزی در کسب و کار

راست مغزی و چپ مغزی اصولا برتری خاصی نسبت به هم ندارند و هرکدام توانایی خاص و به طبع آن نقطه ضعفی به دنبال دارند. مهم این است که بدانیم چه ظرفیتی موردنیاز ما است یا با چه شخصیتی در حال مذاکره یا خدمت رسانی هستیم. به کارگیری برخی از راهکارها و داشتن دید چپ مغزی و راست مغزی می‌تواند در سیستم آموزشی به طور فزاینده‌ای کاربردی باشد. به عنوان مثال یک دانش‌آموز راست مغز در کلاس درس ممکن است در هنگام سخنرانی معلم بهره‌ای نبرد مگر آن که ابتدا یک برداشت و دید کلی از مطلب به او داده شود. و برعکس یک دانش آموز چپ مغز هنگامی در کلاس موفق است که جزئیات مورد بررسی باشند و نه دید کلی. این راهکار در مذاکره و فروش هم راهگشا می باشد. به عنوان مثال اگر مهارت کافی در تشخیص راست مغزی یا چپ مغزی داشته باشید و در جلسه مذاکره یا فروش باشید، میتوانید برنامه‌ریزی مناسبی برای شروع یا ادامه بحث براساس کلیات یا جزئیات را داشته باشید. راه مناسب‌تر و دقیق‌تر برای ارزیابی سریع و بکارگیری آن در جلسات کاری و مصاحبه ها، تست رفتارشناسی دیسک می‌باشد.