امتیاز بین 12 تا 17:

توانایی: خلاقیت و ایده پردازی.

این امتیاز نمایانگر آن است که، شما یک شخص راست مغز هستید. سمت راست مغز، کنترل کننده توانایی فضایی درک و احساس هنرمندانه و افکار خلاقانه و مبتکرانه است. نیمکره راست مغز است که مسائل را به طور کلی و کل نگرانه مجسم و ادراک می‌کند. به عبارت دیگر شما مایلید به جای مشاهده جزئیات سازنده و تشکیل دهنده، تصویر اصلی و بزرگ را ببینید. نیمکره راست مغز است که یک الگوی کلی را از قطعات جزیی و فردی بازسازی می‌کند و نقطه نظرات و نگرش‌های جدید را به وجود می آورد. یک شخص راست مغز از استعداد، هنر و موسیقی برخوردار است و به کندو کاو در آداب مناسک، تشریفات، آیین‌ها، شعائر، عرفان و تصوف علاقه خاصی دارد. به عنوان یک شخص راست مغز عمدتاً مایلید به شیوه‌ای خلاقانه و ناخوداگاه، مسایل جدید را یاد بگیرید و همین منتهی به یک واکنش احساسی عاطفی، نسبت به شرایط و موقعیت‌های تحلیل گرایانه می‌شود. در بسیاری از موارد وقتی پاسخ صحیح یک سوال یا مشکل را دریافت می‌کنید، بدون آن که بفهمید این پاسخ چگونه حاصل شده است به شهود و الهام خودتان تکیه می‌نمایید. نیمکره چپ مغز مسایل را به صورت سلسله وار تجزیه و تحلیل می‌کند در حالی که نیمکره راست به ندرت چنین پردازشی را ایفا می‌نماید در نتیجه به عنوان یک شخص راست مغز بدون آن که اولین کار را به اتمام برسانید، مایلید از این شاخه به آن شاخه بپرید و به سراغ کار دیگری بروید. این یک نقطه ضعف محسوب می‌شود چراکه گاهی اوقات خودتان را با کارهای متعدد ناتمامی مواجه می‌بینید. از این رو فهرست سازی و برنامه ریزی زمان بندی شده را از همین حالا آغازکنید تا نظم وترتیب یافته وبدون فرار از کاری و شروع کار دیگری به نحو موثری کارها را به پایان برسانید.

 به کارگیری برخی از راهکارها و داشتن دید چپ مغزی و راست مغزی می‌تواند در سیستم آموزشی به طور فزاینده‌ای کار بردی باشد. به عنوان مثال یک دانش آموز راست مغز در کلاس درس ممکن است در هنگام سخنرانی معلم بهره‌ای نبرد مگر آن که ابتدا یک برداشت و دید کلی از مطلب به او داده شود. و برعکس یک دانش آموز چپ مغز هنگامی در کلاس موفق است که جزئیات مورد بررسی باشند و نه دید کلی.