امتیاز بین 9 تا 12 در تست راست مغزی و چپ مغزی

توانایی شخصیت میان مغز : استراتژیست

این امتیاز نمایانگر آن است که شخص از تعادلی متناسب بین دونیم‌کره چپ و راست مغز برخوردار است. به عبارت دیگر هیچ نیم‌کره‌ای بر دیگری غلبه و سلطه ندارد.

اگرچه ممکن است این حالت یک مزیت چشمگیر به حساب بیاید، ولی دال بر آسودگی خاطر نیست. مشکل اینجاست که شخصیت میان مغز بیشتر از یک شخصیت راست مغز یا شخصیت چپ مغز ، از کشمکش‌ها و تضادهای درونی رنج می‌برد. گاهی اوقات این کشمکش‌ها و تضادها بین نحوه احساس و نحوه تفکر شخص خواهد بود. همچنین شخصیت میان مغز در مواجه با مشکلات و همچنین تفسیر اطلاعات با مشکل مواجه می‌شود. گاهی جزئیاتی که برای نیمکره چپ مغز مهم هستند به واسطه نیمکره راست نادیده گرفته می‌شوند و بالعکس. همین می‌تواند یک مانع و سد راه در جهت مرحله موثر یادگیری یا به پایان رساندن کارها باشد. از جنبه مثبت، نقطه قوت شخصیت میان مغز در این است که او در هنگام حل یک مشکل می‌تواند همزمان و تواماً تصویر اصلی و بزرگ و جزئیات ضروری را ادراک کند. همچنین ازمهارت‌های کلامی موثری در جهت تعبیر مسایل شهودی برخوردار است طوری که دیگران می‌توانند آن را به راحتی درک کنند. شخصیت میان مغز قادر است نقطه نظرات برتر را تشخیص دهد. یکی از مزایای شخصیت میان مغز این است که او از توانایی طبیعی انعطاف ذهنی و فکری برخوردار است و از این رو می‌تواند مشکلات چند بعدی و پیچیده را حل کند. 

کاربرد تست راست مغزی و چپ مغزی در کسب و کار

اینکه توانایی شخص در استفاده از کدام قسمت مغز بیشتر است، اصولا برتری خاصی ایجاد نمیکند. هر شخصیتی ، توانایی خاص و به طبع آن نقطه ضعفی خاص دارد. مهم این است که بدانیم چه ظرفیتی موردنیاز ما است یا با چه شخصیتی در حال مذاکره یا خدمت رسانی هستیم یا اینکه توانایی ما چیست و چگونه خود را در مسیر تواناییهایمان قراردهیم. به عنوان مثال یک دانش‌آموز راست مغز در کلاس درس ممکن است در هنگام سخنرانی معلم بهره‌ای نبرد مگر آن که ابتدا یک برداشت و دید کلی از مطلب به او داده شود. و برعکس یک دانش آموز چپ مغز هنگامی در کلاس موفق است که جزئیات مورد بررسی باشند و نه دید کلی. این راهکار در مذاکره و فروش هم راهگشا می‌باشد. به عنوان مثال اگر مهارت کافی در تشخیص راست مغزی یا چپ مغزی داشته باشید و در جلسه مذاکره یا فروش باشید، میتوانید برنامه‌ریزی مناسبی برای شروع یا ادامه بحث براساس کلیات یا جزئیات را داشته باشید. راه مناسب‌تر و دقیق‌تر برای ارزیابی سریع و بکارگیری آن در جلسات کاری و مصاحبه ها، تست رفتارشناسی دیسک می باشد.